Yhteiskunnallisen muutoksen opintoilta

IN ENGLISH BELOW

Helsingin yliopisto ja Valtsika ovat muutoksen tilassa, vuonna 2017 poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria, kehitysmaatutkimus ja sosiaali- ja kulttuuriantropologia yhdistyvät Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman alle.

Tämän vuoksi Polho, Taso, Keho ja Mana järjestävät 12.4.2016 klo 17 alkaen opintoiltaman, johon toivotamme jäsenistömme lämpimästi tervetulleeksi! Iltaan sisältyy keskustelua opintojemme tulevaisuudesta, syvällisempää tutustumista toisiin oppiaineisiin ja mahdollisuus päästä vaikuttamaan uuden koulutusohjelman suunnitteluun.
Opintovastaavat keräävät opiskelijoiden palautetta ja toiveita koulutusohjelmaan liittyen ja paikalla tulee olemaan myös suunnittelusta vastaavan johtoryhmän opiskelijaedustaja.

Yhtenä illan tarkoituksena on rakentaa siltoja ainejärjestöjemme välille, hälventää mahdollisia ennakkoluuloja ja viettää aikaa hyvässä seurassa. Tarjolla on kahvia, teetä ja leipomuksia! Eli jos Iso Pyörä ei innosta, pullaakin on.

Ilta on tarkoitettu kaikille, ei vain opintoasioista kiinnostuneille. Jos olet kertaakaan miettinyt oman oppiaineesi tulevaisuutta, pähkäillyt miten tämä juuri sinuun vaikuttaa tai pohtinut miksi yhdistäminen tapahtuu ja milloin, opintoilta on kuin sinua varten tehty.
Muutokset yliopistolla vaikuttavat meihin kaikkiin tavalla tai toisella, älä siis jää epätietoisuuteen omista asioistasi vaan tule Weberiin tiistaina 12.4. klo 17.00!

MITÄ? Kehon, Manan, Tason ja Polhon järkkäämä opintoiltama
MISSÄ? Weber, Uudella
MILLOIN? Tiistaina 12.4. klo 17.00–>
MIKSI? Koska yhteistyö, opinnot ja kahvi!

Valitettavasti tila on esteellinen (lisätietoja Keho ry:n tasa-arvovastaavalta: sofia.dano@helsinki.fi)


————————–————————–————————–—–

The University of Helsinki as well as our faculty are facing major changes. For one, in 2017 Development studies, Economic and Social history, Political history and Social and Cultural Anthropology will be combined into one study programme of Society and Change.

Keho, Taso, Polho and Mana are going to be on top of these changes and because of this we are arranging an event to have discussion about study affairs and bring forward students voices about the new study programme. Students will have opportunity to give feedback on these matters to student representatives in the boards.

Idea of the event is to build bridges between our student unions, get rid of possible presumptions about different disciplines by learning more about them and have a nice evening in a great company. We will also serve coffee, tea and some baked goods.

Everyone is welcome to the event, you do not have to be interested in study affairs! If you have ever had any questions or thoughts about the current changes in your discipline, wondered how this will affect you or when all this will happen, this is an event for you!

Come to Weber, in The New Student House on Tuesday 12th of April from 5 pm on to learn about things affecting you!

WHAT? Study Affairs -evening by Keho, Mana, Taso & Polho
WHERE? Weber, New Student House
WHEN? 12th of April, 5pm –>
WHY? Because cooperation, our studies and coffee!

Unfortunately the place is not wheelchair-friendly (more information from the person responsible for equality affairs in Keho: sofia.dano@helsinki.fi)