Kannanotto yhdenvertaisemman toiminnan takaamisesta Polhossa

Polho ry on kuluneena keväänä saanut palautetta hallituksen palautelomakkeen kautta koskien Tiedettä & Kaljaa -tapahtumaa. Tämän kannanoton tarkoitus on tehdä yhdistyksen toiminnasta läpinäkyvämpää ja avointa.

Tiedettä & Kaljaa on keskustelutapahtuma, jossa polholaiset ja polhonmieliset kerääntyvät kuuntelemaan kutsuvierasta, alamme asiantuntijaa. Kutsuvieraan esitelmöinnin jälkeen tapahtuma on jatkunut vapaalla keskustelulla ja kysymyksillä asiantuntijan kanssa, tyypillisesti tuopin tai muun vapaavalintaisen juoman ääressä.

Saamamme palaute kiinnitti huomiota Tiedettä & Kaljaa -tapahtuman vieraileviin puhujiin vuosien varrelta, jotka ovat suureksi osaksi edustaneet vain yhtä ihmisryhmää muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, eli valkoisia miehiä. Tapahtumakonseptin tuottama representaatio tieteen tekijöistä on ongelmallinen. Saatua palautetta on käsitelty hallituksen kokouksessa ja keskustelun päätteeksi Polho ry on päättänyt jatkossa kiinnittää tarkemmin huomiota siihen, kenelle kyseinen alusta eli Tiedettä & Kaljaa -puhujan kutsu annetaan. Tahdomme jatkossa tarjota Tiedettä & Kaljaa -alustan eri ihmisryhmiä edustaville alamme asiantuntijoille sekä huomioida representaation monipuolisuuden myös muissa tapahtumissamme. Samalla haluamme kiittää saamastamme rakentavasta palautteesta sekä muistuttaa hallituksen palautelomakkeen olemassaolosta. Saamamme palaute on meille todella tärkeää, sillä sen avulla pystymme kehittämään toimintaamme entistäkin parempaan suuntaan. Lomake on tarkoitettu nimetöntä palautteenantoa varten, ja sitä voi käyttää kuka tahansa Polho ry:n jäsen tai polhonmielinen. Toiminnan kehittäminen ei tarkoita ainoastaan palautetta jo olemassa olevasta toiminnasta, lomakkeella voit myös ehdottaa uutta tapahtumakonseptia. Palautteen anto on aina anonyymiä.

Hallituksen palautelomakkeen lisäksi haluamme myös muistuttaa käytössä olevasta ongelmatilannelomakkeesta, jonka tarkoituksena on ehkäistä kaikki kiusaaminen ja epätasaarvoinen kohtelu missään sen muodossa Polho ry:n toiminnassa. Ongelmatilannelomakkeen kautta saatua palautetta ei missään olosuhteissa käsitellä julkisesti tai julkaista yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla. P

Polho ry:n hallitus

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95006/lomake.html Hallituksen ongelmatilannelomake: