Erikoistuvan palautekaavake lähiohjaajalle

Erikoistuvan palautekaavake lähiohjaajalle

Erikoistuva voi käyttää kaavakkeen teemoja esimerkiksi keskustelun pohjana antaessaan arviotaan lähiohjaajalle. Kirjasta Azer Samy A. (toim): Making Sense of Clinical Teaching (suomennos, lyhentäminen ja jaottelu ryhmiin MV 1.10.13). 

 

1 Keskittyy opiskelijoiden oppimistarpeisiin 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei keskity opiskelijoiden tarpeisiin
2 Luo turvallisen ilmapiirin 8       7       6       5       4       3       2       1 Luo epäterveen ilmapiirin
Rohkaisee opiskelijoita oppimaan virheistä 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei rohkaise opiskelijoita
3 Hyväksyy epävarmuuden lääketieteessä 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei hyväksy epävarmuutta lääketieteessä
4 On opiskelijoiden tavoitettavissa 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei ole opiskelijoiden tavoitettavissa
5 Toimii ammattieettisenä esikuvana 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei osoita ammattieettisyyttä
6 Kannustaa osallistumaan keskusteluun 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei kannusta osallistumaan
7 Seuraa opiskelijoiden edistymistä 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei seuraa opiskelijoiden edistymistä
8 Ei puhu kielteiseen sävyyn 8       7       6       5       4       3       2       1 Puhuu kielteiseen sävyyn
9 Suhtautuu opiskelijoihin myönteisesti 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei suhtaudu opiskelijoihin myönteisesti
10 Stimuloi analyyttistä ja kriittistä ajattelua 8       7       6       5       4       3       2       1 Fokusoi muistamiseen
11 Antaa mallin hyvästä potilas-lääkärisuhteesta 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei anna mallia hyvästä potilas-lääkärisuhteesta
12 Ilmaisee asiat selkeästi 8       7       6       5       4       3       2       1 Ilmaisee asiat epäselvästi
13 Opettaa opiskelijoille miten ajatella 8       7       6       5       4       3       2       1 Opettaa opiskelijoille mitä ajatella
14 Auttaa opiskelijoita keskittymään avainasioihin 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei auta opiskelijoita keskittymään avainasioihin
15 Innostuu uusista ideoista 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei innostu uusista ideoista
16 Kannustaa opiskelijoita ryhmässä työskentelyyn ja opiskeluun 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei kannusta opiskelijoita ryhmätyöhön
17 Antaa rakentavaa palautetta 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei anna rakentavaa palautetta
18 Opettaa opiskelijoita arvioimaan kehittymistään 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei opeta opiskelijoita arvioimaan kehittymistään
19 Pyytää itselleen palautetta 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei pyydä palautetta
20 Kannustaa opiskelijoita tutkimustyöhön ja julkaisutoimintaan 8       7       6       5       4       3       2       1 Ei kannusta oppilaita tutkimustyöhön ja julkaisutoimintaan

 

 

Vapaata palautetta:

Vastaa