Puhuttelun puolia -työpaja Kielitieteen päivillä 26.5.2016

I Sessio klo 10.30–12.00, puheenjohtaja: Hanna Lappalainen

10.30–10.40 Hanna Lappalainen: Puhuttelututkimuksen näkymiä

10.40–11.00 Pirkko Nuolijärvi: Eksplisiittisen puhuttelun välttämättömyydestä

11.00–11.25 Ildikó Vecsernyés: Kuinka pääministeriä puhutellaan? Puhuttelu Suomen ja Unkarinpääministereiden Facebook-päivitysten kommenteissa

11.25–11.50 Maria Fremer: Puhuttelumuotojen muutos ruotsalaisissa ”kotiäidin elokuvissa”1953–1975

11.50–12.00 Keskustelua kommentaattorin johdolla

II Sessio klo 13.00–14.30, puheenjohtaja: Anu Rouhikoski

13.00–13.25 Marjut Vehkanen: Diakroninen katsaus S2-oppikirjojen puhuttelutavoissa tapahtuneisiin muutoksiin

13.25–13.50 Minna Nevala: Viitaten ja puhutellen: sosiaalisesta deiksiksestä englannin kielessä

13.50–14.15 Pilvi Heinonen: Itseen ja vastaanottajaan viittaaminen opettajan minä-viitteisissä evaluointivuoroissa

14.15–14.30 Keskustelua kommentaattorin johdolla

III Sessio klo 15.00–16.30, puheenjohtaja: Minna Nevala

15.00–15.25 Eero Voutilainen: Puhuttelukäytänteet eduskunnan täysistuntokeskustelussa

15.25–15.50 Kaarina Mononen: Kosketus ja eleet osana puhuttelua vanhainkodissa

15.50–16.15 Anu Rouhikoski: Implisiittiset puhuttelutavat asiakaspalvelutilanteessa

16.15–16.30 Keskustelua kommentaattorin johdolla