Tekeillä olevat opinnäytetyöt

Dominowska, Agata (tekeillä): Suomea toisena kielenä puhuvien puhuttelukäytänteet asiointitilanteissa. Suomen kielen ja kulttuurin pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Holttinen, Tuuli (tekeillä): Les stratégies de requête chez les apprenants finnophones de FLE – le développement des compétences pragmatiques en langue étrangère (Vieraan kielen puhujien pyynnöt osana kohteliaisuusstrategioita – pragmaattisten taitojen kehittyminen suomenkielisillä ranskanoppijoilla.) Helsingin yliopisto, nykykielten laitos.

Vecsernyés, Ildikó (tekeillä): Unkarin ja suomen puhuttelumuotojen vertailua. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.