Esitelmät

Hankkeen jäsenten pitämiä puhutteluaiheisia esitelmiä 2018

Isosävi, Johanna & Holttinen, Tuuli 2018: Address choices among Finnish and French university students and native French teachers. Esitelmä konferenssissa Sociolinguistics Symposium 22, Auckland, 27.–30.6.2018.

Lappalainen, Hanna 2018: Puhutteluasenteet ja -käsitykset puntarissa. Esitelmä Kielitieteen päivillä, Helsinki 7.–9.5.2018.

Hankkeen jäsenten pitämiä puhutteluaiheisia esitelmiä 2017

Ala-Risku, Riikka 2017: Regional and dialectal address terms in contemporary Italian fiction. Esitelmä INAR4 -konferenssissa, Helsinki, 8.–9.6.2017.

Havu, Eva 2017: Discours médiés par ordinateur et stratégies d’adresse. Esitelmä XXe Congrès des romanistes scandinaves -kongressissa, Université de Bergen, 15.8.–18.8.2017.

Holttinen, Tuuli 2017: Forms of address in native and non-native speakers’ requests. Esitelmä INAR4 -konferenssissa, Helsinki, 8.–9.6.2017.

Holttinen, Tuuli 2017: Development of request strategies among Finnish speakers of French as a foreign language. Esitelmä EuroSLA27-konferenssissa. University of Reading, 2.9.2017.

Isosävi, Johanna 2017: How do Finnish and French focus groups participants view usage of address forms in each other’s cultures? Esitelmä INAR4 -konferenssissa, Helsinki, 8.–9.6.2017.

Isosävi, Johanna 2017: Perceptions of the use of address forms in Finland by the French and in France by the Finns. Esitelmä konferenssissa 15th International Pragmatics Conference, Belfast, 16.–21.7.2018.

Mononen, Kaarina 2017: Use of first names and intersubjectivity. Intersubjectivity in action, Centre of Excellence in Research on Intersubjectivity in Interaction, University of Helsinki, 11.–13.6.2017.

Mononen, Kaarina 2017: Variaatio vanhustenhoitoaineiston valossa. Yksilöllisten puhetapojen tutkimisesta vuorovaikutuksessa. Kielitieteen päivät, Jyväskylä, 18.–10.5.2017.

Mononen, Kaarina & Lappalainen, Hanna 2017: Addressing by first names in the Finnish context. The fourth meeting of the International Network of Address Research (INAR4), Helsinki, 8.–9.6.2017.

Peterson, Elizabeth 2017: Variation of English-sourced pragmatic borrowings in Finnish. Esitelmä Georgetown University Round Table on Linguistics -konferenssissa, Washington, DC, 10.–12.3.2017.

Peterson, Elizabeth. 2017. “New norms” of swearing behavior in online Finnish discourse: the use and function of English pragmatic borrowings. Esitelmä 15th International Pragmatics Association Conference  -konferenssissa, Belfast, 9.–15.7.2017.

Hankkeen jäsenten pitämiä puhutteluaiheisia esitelmiä 2016

Fremer, Maria 2016: Puhuttelumuotojen muutos ruotsalaisissa ”kotiäidin elokuvissa” 1953–1975. Esitelmä työpajassa Puhuttelun puolia. Kielitieteen päivät Oulussa 25.–27.5.2016.

Fremer, Maria 2016: The informalization of address practice in Swedish “housewife’s films” from 1953 to 1975. Esitelmä Sociolinguistic Symposium 21 -konferenssissa. Murcia 15.–18.6.2016.

Holttinen, Tuuli 2016: Pyyntöstrategiat oppijakielen kehityksen sekä kontrastiivisen kielentutkimuksen näkökulmista: tarkastelun kohteina ranska ja suomi. Esitelmä Uusfilologisen yhdistyksen kuukausikokouksessa. Nuorten tutkijoiden ilta 31.1.2016.

Holttinen, Tuuli 2016: Stratégies de requête dans un bureau de tabac et dans son équivalent finlandais R-kioski. Esitelmä Congrès mondial de linguistique française -kongressissa. Université François Rabelais de Tours, 6.7.2016.

Holttinen, Tuuli 2016: « Passe-moi le sel » vs. « Pourriez-vous me donner le sel, s’il vous plaît ? » – le développement des stratégies de requête chez les apprenants de FLE. Esitelmä Connaissances et usages en langue seconde -konferenssissa. Université de Nantes, 1.7.2016.

Isosävi, Johanna 2016: Politeness in Finland in the eyes of the French. Esitelmä Sociolinguistic Symposium 21 -konferenssissa. Murcia 15.–18.6.2016.

Isosävi, Johanna 2016:Politeness in Finland in the eyes of the French. Esitelmä CoCoLacin seminaarissa Politeness across Languages and Cultures 9.9.2016, Helsingin yliopisto.

Lukka, Kallas & Hanna Lappalainen. 2016. Sinuttelua vai teitittelyä? Loviisalaisten näkemyksiä puhuttelutavoista. Esitelmä Loviisan kaupungin järjestämässä tilaisuudessa 15.3.2016.

Lappalainen, Hanna 2016: Utilizing visual material as stimulus in studies of language attitudes and conceptions. Posteriesitelmä Sociolinguistic Symposium 21 -konferenssissa. Murcia 15.–18.6.2016.

Lappalainen, Hanna 2016: Miten ja miksi tutkia puhuttelua? Esitelmä Ihmislähtöinen kieli ja hyvä vanhuus -seminaarissa. Jyväskylän yliopisto 20.–21.10.2016.

Mononen, Kaarina 2016: Kosketus ja eleet osana puhuttelua vanhainkodissa. Esitelmä työpajassa Puhuttelun puolia. Kielitieteen päivät Oulussa 25.–27.5.2016.

Mononen, Kaarina 2016: Age and challenges of communication: the role of touching and gestures for creating understanding. Esitelmä Sociolinguistic Symposium 21 -konferenssissa. Murcia 15.–18.6.2016.

Mononen, Kaarina 2016: Vanhuus ja vuorovaikutus. Näkökulmia tilanteiseen vaihteluun ja kielelliseen toimintayhteisöön. Esitelmä Ihmislähtöinen kieli ja hyvä vanhuus -seminaarissa. Jyväskylän yliopisto 20.–21.10.2016.

Rouhikoski, Anu 2016: Implisiittiset puhuttelutavat asiakaspalvelutilanteessa. Esitelmä työpajassa Puhuttelun puolia. Kielitieteen päivät Oulussa 25.–27.5.2016.

Nuolijärvi, Pirkko 2016: Eksplisiittisen puhuttelun välttämättömyydestä. Esitelmä työpajassa Puhuttelun puolia. Kielitieteen päivät Oulussa 25.–27.5.2016.

Vecsernyés, ldikó 2016: Kuinka pääministeriä puhutellaan? Puhuttelu Suomen ja Unkarin pääministereiden Facebook-päivitysten kommenteissa. Esitelmä työpajassa Puhuttelun puolia. Kielitieteen päivät Oulussa 25.–27.5.2016.

Wide, Camilla – Lappalainen, Hanna – Rouhikoski, Anu – Norrby, Catrin – Lindström, Jan – Nilsson, Jenny 2016: Patterns of address in medical consultations from Sweden and Finland. Esitelmä CoCoLacin seminaarissa Politeness across Languages and Cultures 9.9.2016, Helsingin yliopisto.

Hankkeen jäsenten pitämiä puhutteluaiheisia esitelmiä 2015

Fremer, Maria 2015a: Addressing the viewer? Esitelmä työpajassa Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.

Fremer, Maria 2015b: Addressing the viewer in Swedish and Finnish film commercials from 1915 to 1975. Esitelmä IPrA-konferenssissa, Antwerpen 26.–31.7. 2015.

Holttinen, Tuuli 2015: Request strategies in service encounters – preliminary results from a contrastive study between Finnish and French. Esitelmä työpajassa Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.

Holttinen, Tuuli 2015: Situational variation in French interlanguage request modification. Esitelmä työpajassa Research on the concept of face – new approaches. Helsinki 27.3.2015.

Lappalainen, Hanna 2015a: Explicit and implicit addressing in doctors’ questions. Esitelmä työpajassa Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.

Lappalainen, Hanna 2015b: From news to weather forecasts, from titles to first names: change in Finnish address patterns. Esitelmä IPrA-konferenssissa, Antwerpen 26.–31.7. 2015.

Lappalainen, Hanna 2015c: The Helsinki experiments. Esitelmä seminaarissa Cross-cultural linguistic resources of (im)politeness. Linköping, 8.–9.6.2015.

Lappalainen, Hanna 2015d: Visual material as stimulus in studies of address practices. Esitelmä INAR 3 -konferenssissa, College Station, 9.–10.10. 2015.

Lepik, Ramona 2015: Address practices among check-in staff working in the harbours of Helsinki and Tallinn. Esitelmä työpajassa Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.

Lind, Maria 2015: Politeness in e-mail messages written in Finnish by Russian- and Finnish-speaking students. Esitelmä työpajassa Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.

Mononen, Kaarina 2015a: Addressing in multicultural elder care. Esitelmä IPrA-konferenssissa, Antwerpen 26.–31.7. 2015.

Mononen, Kaarina 2015b: Roles and expectations. Constructing understanding in elder care situations. Esitelmä työpajassa Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.

Pajusalu, Renate 2015a: The Discourse Completion Task method. Esitelmä seminaarissa Cross-cultural linguistic resources of (im)politeness. Linköping, 8.–9.6. 2015.

Pajusalu, Renate 2015b: Ways of addressing in Estonian institutional dialogues. Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.

Pajusalu, Renate & Jalli, Ninni 2015: Studying forms of address – different methods, same results? Esitelmä IPrA-konferenssissa, Antwerpen 26.–31.7. 2015.

Peterson, Elizabeth 2015 : Licensing through English. Esitelmä työpajassa Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.

Piippo, Irina 2015: Mirror-like address forms in Arabic-speaking classroom interaction: Norms, tropes and adaptability. Esitelmä IPrA-konferenssissa, Antwerpen 26.–31.7. 2015.

Tuomarla, Ulla 2015: Bad behaviour on Discussion Board: the case of Finnpanzees. Esitelmä työpajassa Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki 2.10.2015.