Riikka Ala-Risku

FT Riikka Ala-Risku väitteli vuonna 2016 Helsingin yliopistossa italialaisen filologian oppiaineesta. Hänen väitöskirjansa käsittelee monikielisyyttä, murteen käyttöä ja metakieltä nykyitalialaisessa kertomakirjallisuudessa. Siinä puhuttelumuotoja analysoidaan osana monikielistä ja murteellista puheen illuusiota (ns. tag-switching) ja henkilöhahmojen välisten suhteiden kuvaamista. Hän on kiinnostunut myös puhuttelumuotojen kulttuurisidonnaisuudesta käännösongelmana (vrt. realia-termit). Tällä hetkellä puhuttelumuodot ovat osa hänen tutkimustaan, joka käsittelee metakieltä ja kieliasenteita laajassa digitaalisessa kaunokirjallisessa korpuksessa. Aikaisemmin hän on tutkinut puhuttelumuotoja italialaisessa nykyelokuvassa osana romaanisten kielten yhteistä tutkimushanketta.

Lisätietoa Tuhat-tietokannasta ja Academia.edu-sivulla.