Eva Havu

Eva Havu - centrataEva Havu on ranskalaisen filologian yliopistonlehtori ja dosentti. Hän on vuosina 2003–2004 ja 2007–2010 toiminut suomen kielen ja kulttuurin vierailevan professorina yliopistossa Paris 3-Sorbonne Nouvelle ja kerännyt tuona aikana runsaasti aineistoa romaanisten kielten puhutteluhankkeeseen, jonka yhteinen päätösjulkaisu ilmestyi vuonna 2013. Hän on julkaissut useita artikkeleita puhuttelusta ranskan kielessä sekä verrannut puhuttelua ranskassa ja suomessa eri puhetilanteissa. Hän on ohjannut väitöskirjan puhuttelusta ranskalaisissa elokuvissa (ks. hankkeen jäsen Johanna Isosävi) ja toimii parhaillaan puhutteluhankkeen jäsenen Tuuli Holttisen väitöskirjan ohjaajana.

Tarkempia tietoja Tuhat-tietokannasta