Renate Pajusalu

renateRenate Pajusalu on Tarton yliopiston yleisen kielitieteen professori ja Helsingin yliopiston viron kielen dosentti. Hän on tutkinut erityisesti viron viittauskeinoja, mutta myös vertailevasti viron, suomen ja venäjän pragmaattisia ilmiöitä (mm. puhuttelua). Hankkeessa hän tutkii viron puhuttelua ja toimii Ninni Jallin yhtenä ohjaajana.

Julkaisutiedot ETIS-tiedokannasta