Valmistuneet opinnäytetyöt

Fremer, Maria 2018: Tilltal i reklamfilm. Du-reformen i ett historiskt perspektiv. Doktosavhandling. Helsingfors universitet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4629-8

Hakamäki, Päivi 2017: Apteekkiasioinnin kokonaisrakenne. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Holttinen, Tuuli 2014: “End Your Presentation in a Polite Manner”: Finnish EFL Speakers’ Closings in a Monologue Task. Sivuaineen tutkielma. Helsingin yliopisto.

Lepik, Ramona. 2016: ”Rouva, teidän passi on vanha. Onko sulla mitään muuta.” Helsingin ja Tallinnan satamien lähtöselvitysvirkailijoiden puhuttelukäytänteet. Suomen kielen ja kulttuurin pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Lind, Maria 2014: ”Opettaja toisti, että kannattaa sinutella”. Venäjänkielisten maahanmuuttajien puhuttelutavan valinnat. Suomen kielen ja kulttuurin kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Lind, Maria 2018: Kohteliaisuuskeinot venäjänkielisten ja suomenkielisten opiskelijoiden sähköpostiviestinnässä. Suomen kielen ja kulttuurin pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Manderbacka, Janica 2017: Henkilöhahmon puhuttelu kauppakeskuksessa: Puhuttelukäytänteiden tarkastelua ja tutkimusmetodin arviointia. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Manninen, Raija 2016: ”Ei tarvi olla niin virallinen”. Puhuttelu ja tervehdyksen valinnat kaksikielisessä asiakaspalvelussa. Suomen kielen kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Marttila, Marko 2018: Teitittely papin ja omaisten välisessä hautauskeskustelussa. Suomen kielen kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Penttilä, Maija 2017: ”Mun pitää ymmärtää, koska mä oon sairaanhoitaja.” Suomea toisena kielenä puhuvien sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden kohteliaisuuskäsitykset. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Turunen, Annika 2015: ”Huomenta isäntä, polliisisetä tässä on.” Poliisien käyttämät puhuttelumuodot poliisin ja asiakkaan välisissä vuorovaikutustilanteissa Poliisit-tosi-tv-sarjassa. Suomen kielen kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Ypyä, Janica 2014: Tulisko teille muuta? Farmasistien puhuttelukäytänteet asennetutkimuksen valossa. Suomen kielen kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.