Maria Fremer

mariafremer

FM, pohjoismaisten kielten, pohjoismaisen kirjallisuuden ja ruotsin kääntämisen amanuenssi ja osa-aikainen jatko-opiskelija. Väitöskirjassaan hän tutkii puhuttelua ruotsin kielessä.

Puhutteluun liittyviä tieteellisiä julkaisuja

Fremer, Maria 2016: Du med tittaren före du-reformen. – Språkbruk 3/2016, s. 8-11.

Fremer, Maria 2015: At the cinema: the Swedish ”du-reform” mediated through film commercials. – Catrin Norrby & Camilla Wide (toim.), Address practice as social action. European perspectives s. 54-74. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Fremer, Maria 2015:Teitittelystä ja titteleistä sinutteluun. Ruotsin sinuttelureformi mainoselokuvien valossa. – Johanna Isosävi & Hanna Lappalainen (toim.), Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä s. 34 – 71. Helsinki: SKS.

Fremer, Maria 2000: Va e du då – generiskt du hos ungdomar och vuxna talare. Teoksessa: Ulla-Britt Kotsinas, Anna-Brita. Stenström & Eli-Marie Drange (toim.). Ungdom, språk og identitet. Rapport fra et nettverksmøte. Nord 1999:30. København: Nordisk Ministerråd. S. 133–147.

Fremer, Maria 1999: Du som generisk referens i samtal. Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén & Lena Rogström (toim.). Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press. S. 116–124.

Fremer, Maria 1998: Tilltal och omtal i samtal. Språkbruk 2/1998, s. 10–17.

Fremer, Maria 1997: Indirekt personlig referens i servicesamtal. Saara Haapamäki (toim.). Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3. Åbo: Åbo Akademi. S. 51–63.

Fremer, Maria 1996: Personlig referens i servicesituationer : svenska och finska samtal från Helsingfors, Stockholm och Uppsala i en jämförande analys. Pro gradu-avhandling, Helsingfors universitet.