Hanna Lappalainen

Dos. suomen kielen yliopistonlehtori Hanna Lappalainen toimii hankkeen vastuullisena johtajana sekä Anu Rouhikosken ja Ildikó Vecsernyésin yhtenä ohjaajana.

Tarkempia tietoja Tuhat-tietokannasta.

Puhutteluun liittyviä tieteellisiä julkaisuja

Havu, Eva – Isosävi, Johanna – Lappalainen, Hanna 2014: Les stratégies d’adresse en finnois: comparaison entre deux types de corpus oraux institutionnels. – Catherine Kerbrat-Orecchioni (toim.),  S’adresser à autrui: les formes nominales d’adresse dans une perspective comparative interculturelle s. 303–336. Chambéry: Publication Chambéry.

Isosävi, Johanna & Lappalainen, Hanna (2015): First names in Starbucks: a culture clash? – Catrin Norrby & Camilla Wide (toim.), Address practice as social action. European perspectives. London: Palgrave Macmillan.

Lappalainen, Hanna 2006a: Kelan asiointikeskustelut Helsingin puhekielen variaation kuvastajina. – Esimerkkinä yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominien käyttö. – Kaisu Juusela & Katariina Nisula (toim.), Helsinki kieliyhteisönä s. 275–298. Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Lappalainen, Hanna 2006b: Mie vai mää, sinä vai te? Virkailijoiden kielelliset valinnat itseen ja vastaanottajaan viitattaessa. – Marja-Leena Sorjonen & Liisa Raevaara (toim.), Arjen asiointia. Keskusteluja Kelan tiskin äärellä s. 241–284. Tietolipas 210. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lappalainen, Hanna 2006c: Pronominisubjektin käytöstä ja poisjätöstä Kelan asiointikeskusteluissa. – Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö & Toni Suutari (toim.), Kohtauspaikkana kieli. Näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin s. 37–64. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lappalainen, Hanna 2008: Kelan virkailijoiden henkilötunnuspyynnöt. Tutkimus rutiininomaisista toiminnoista. – Virittäjä 112 s. 483–517.

Lappalainen, Hanna 2009: Hei, moi ja huomenta. Tervehdykset kioskilla. – Hanna Lappalainen & Liisa Raevaara (toim.), Kieli kioskilla. Tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista s. 56– 89. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lappalainen, Hanna 2010: Hän vai se, he vai ne? Pronominivariaatio ja normien ristiveto. – Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (toim.), Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaa s. 279–324. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lappalainen, Hanna 2015: Sinä vai te vai sekä että? Puhuttelukäytännöt suomen kielessä. – Johanna Isosävi & Hanna Lappalainen (toim.), Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä s. 72–104. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 

Yleistajuisia kirjoituksia

Lappalainen, Hanna 2005: Sinuttelua ja teitittelyä – Gerontologia 1/2005 s. 49–50.

Lappalainen, Hanna 2006: Hei, moi ja huomenta – miten R-kioskilla tervehditään – Gerontologia 2/2006 s. 109–110.

Lappalainen, Hanna 2016: Kuka kaipaa teitittelyä? – Gerontologia 1/2016 s. 46–47.

Lappalainen, Hanna 2018: Turhaa teitittelyä? Vanhuus ja kielenkäyttö -blogi 13.4.2018.

Mononen, Kaarina & Lappalainen, Hanna 2018: Otatko kahvia, Maija? Etunimet puhuttelun keinona. Vanhuus ja kielenkäyttö -blogi 11.4.2018.