Tuuli Holttinen

tuuli_28.4.FM Tuuli Holttinen valmistelee väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa kielten osastolla. Väitöskirjaprojektissaan hän tutkii sitä, miten pyyntöstrategiat kehittyvät osana pragmaattisia taitoja suomenkielisillä ranskanoppijoilla. Työ sisältää myös pyyntöstrategioiden kontrastiivista vertailua suomen- ja ranskankielisten palvelutilanteiden välillä. Tutkimuksen viitekehyksenä ovat oppijakielen pragmatiikka, puheakti- ja kohteliaisuusteoriat. Pyyntöjä analysoidaan muun muassa suoruusasteen (esim. imperatiivi vs. kysymysmuotoinen pyyntö) ja puhuttelun (sinuttelu, teitittely, epäsuora puhuttelu; puhuttelusanat) näkökulmista.

 

Julkaisut ym. lisätietoja: Tuhat-tietokanta, Academia.edu
Twitter:
@TuuliHolttinen