Ulla Tuomarla

Tuomarla_Ulla
Ulla Tuomarla on väitellyt tohtoriksi v. 2000 pääaineenaan ranskalainen filologia. Hänen tutkimustensa yleisenä viitekehyksenä on diskurssianalyysi ja vuorovaikutuslingvistiikka. Hän on ollut pidempään kiinnostunut kielen ja tunteiden välisistä kytköksistä, ja tällä hetkellä meneillään on hanke, joka liittyy verbaaliseen aggressioon nettikeskusteluissa. Muita tutkimusaiheita ovat olleet mm. referointi ja moniäänisyys journalistisissa teksteissä ja osana tekstin argumentaatiota, puhutun ja kirjoitetun kielen erot ja yhtäläisyydet sekä kultturisidonnaisuus kääntämisen haasteena.
Julkaisutietoja löydät täältä.