Kaarina Mononen

Kuva KM2Kaarina Mononen on väitellyt vuonna 2013 Helsingin yliopistossa suomen kielen oppiaineesta. Hänen sosiolingvistiikan alaan kuuluva väitöskirjansa käsittelee inkerinsuomalaisten kielenkäyttöä Pietarissa ja sen lähialueella. Monosen uuden tutkimuksen keskiössä on vanhusten vuorovaikutus. Kiinnostuksenkohteena on muun muassa se, kuinka yhteisymmärrystä rakennetaan arjen keskusteluissa hoitohenkilökunnan ja vanhusten välillä ja kuinka keskustelun osapuolet puhuttelevat toisiaan. Viitekehyksenä on vuorovaikutussosiolingvistiikka, jossa konteksti otetaan huomioon vuorovaikutuksen analyysissa. Mononen on työskennellyt mm. Pietarin valtionyliopistossa ja määräaikaisissa tehtävissä Tampereen ja Helsingin yliopistoissa. Tutkimustiedot löytyvät tarkemmin täältä.

Ks. myös Vanhuus ja kielenkäyttö -blogia.