R&O – Rakkaus ja oikeudenmukaisuus: työpaja hyvästä elämästä

Teksti: Heikki Haara, Kuvat: Heikki J. Koskinen

Edellyttääkö hyvän elämän toteutuminen yhteiskunnassa oikeudenmukaisuuden lisäksi rakkautta? Mikä on teologisen tutkimuksen panos hyvän yhteiskunnan rakentamiseen? Mitä on hyvä elämä?

Näitä kysymyksiä pohdittiin Helsingissä 22.4.2016 pidetyssä seminaarissa Rakkaus ja oikeudenmukaisuus: työpaja hyvästä elämästä, jonka Reason and Religious Recognition -huippuyksikkö järjesti yhteistyössä CoPassion-hankkeen ja Teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan verkoston kanssa. Tapahtuma kokosi yhteen noin 50 eri teologisten alojen tutkijaa ja teologisesta tutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä.

CoE Blog.1

Päivä alkoi yhteisen aamupalan jälkeen paneelikeskustelulla,  johon osallistuivat kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi, ekumeniikan professori Risto Saarinen ja tohtorikoulutettava Anna Salonen. Tämän jälkeen työskentelyä jatkettiin kolmen eri teeman alla, joita olivat:

  • R&O ihmisten välisissä suhteissa: Kumpi oli ensin, sinä vai minä?                                
  • R&O auttamistyössä: Ketä auttaminen auttaa?
  • R&O yhteiskunnassa: Takaako hyvinvointiyhteiskunta hyvän elämän?

Jokaisesta teemasta kuultiin kaksi alustusta, jotka virittivät keskustelua ja pohjustivat pienryhmätyöskentelyä. Alustajina toimivat Risto Saarinen, Anne Birgitta Pessi, teologisen etiikan ja sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa, teologisen etiikan ja sosiaalietiikan dosentti, apulaisprofessori Ville Päivänsalo, teoreettisen filosofian dosentti Heikki J. Koskinen ja poliittisen historian professori Pauli Kettunen.

CoE Blog.2

Työpajassa pohdittiin pienryhmissä teologisen tutkimuksen merkitystä oikeudenmukaisemman yhteiskunnallisen elämän edistämisessä. Lisäksi hahmoteltiin mahdollisesti tulevaisuudessa toteuttavia tutkimushankkeita. Yhtenä tarkoituksena oli edistää eri teologian alan oppiaineiden välistä yhteistyötä. Keskustelu siitä, mitä teologiselta tutkimukselta on jatkossa lupa odottaa, oli vilkasta ja antoisaa. Päivä päättyi viini- ja mehutarjoiluun.

Koosteita päivän tuotoksista julkaistaan myöhemmin R&O -nettisivuilla https://blogs.helsinki.fi/rakkausjaoikeudenmukaisuus/.