Coe’s Recognition Retreat II

Text and images: Heikki J. Koskinen

Our Centre of Excellence held its second Recognition Retreat at Hvittorp in Kirkkonummi during 7-8 April 2016. The official programme started with lunch on Thursday and concluded with another one on Friday.

1 – Kopio

The programme included four sessions, three of which took place on Thursday and one on Friday morning. During the first session, Jari Kaukua‘s and Hanne Appelqvist‘s successful project applications were duly recognized.

4 – Kopio

5 – Kopio

After this, the CoE members reported on some interesting conference activities that they had participated in during the last year or so.

In the second session, Risto Saarinen presented information on the Academy of Finland procedures and practicalities of the second half of the CoE during 2017-2019. There was also an opportunity to discuss various related issues and raise questions that came to mind.

6 – Kopio

The third and final session of Thursday began with Antti Ruotsala‘s presentation of his studies of Mongol and other Asian cultures.

 

 

 

 

After the final session of the first day, we proceeded to enjoy some evening snack together with free conversation and more music by Aku Visala and Panu-Matti Pöykkö.

7 – Kopio

9 – Kopio

The Friday morning session then consisted in some group work towards the application required for the latter part of the CoE period. In the early Friday afternoon, after lunch and the official conclusion, the board held its meeting while some other CoE members participated in a guided tour of the Villa Hvittorp.

 

Call for Papers: “The Synagogue in Ancient Palestine” (Helsinki, 22-24 Sept 2016)

CALL FOR PAPERS
The Synagogue in Ancient Palestine:  Current Issues and Emerging Trends
22–24 September 2016, University of Helsinki

*Feel free to forward this message to anyone who might be interested*

CFP Synagogue conferenceThe study of synagogues in ancient Palestine is flourishing more than ever. In the last decade at least four synagogues — one from the Late Second Temple-period (Magdala) and three dating to Late Antiquity (Kh. Wadi Hamam, Horvat Kur, Huqoq) — have been exposed by different archaeological expeditions. There is a thriving debate among scholars regarding the functioning and significance of these buildings within the Jewish communities of Palestine. Another continuing debate among archaeologists is the identification and dating of the exposed architectural remains. The excavations of the three above-mentioned late-antique synagogues have exposed richly decorated mosaic floors, which has added to our knowledge of the development of Jewish art. The Synagogue in Ancient Palestine. Current Issues and Emerging Trends provides an opportunity for scholars working on synagogues to discuss current issues in the field.
Four keynote speakers are confirmed: Jodi Magness is Kenan Distinguished Professor for Teaching Excellence in Early Judaism, University of North Carolina at Chapel Hill, and director of the Huqoq excavations. Karen Stern Gabbay is Assistant Professor of History, Brooklyn College, and specialized in the cultural identity and material culture of Jewish population in the Greco-Roman world. Zeev Weiss is Eleazar L. Sukenik Professor of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, and director of the Sepphoris excavations. Jürgen Zangenberg holds the Chair for History and Culture of Ancient Judaism and Early Christianity, Leiden University, and is director of the Horvat Kur excavations.

We invite papers that evaluate and integrate both textual and archaeological approaches to the synagogue in ancient Palestine and discuss some of the following issues in synagogue studies: The origins and development of synagogue(s); Questions of dating; Archaeology of Galilean and Judean synagogues including the most recent archaeological findings; Synagogue art and architecture; The synagogue within the Jewish community; Synagogues and Christian communities; Methodology; The history of synagogue research in the context of the early modern and current political situation. We encourage also papers from doctoral students.

Please send your abstract of 250–400 words, along with your name, institution, e-mail and tentative title, by Tuesday 15 March 2016 to Rick Bonnie, rick.bonnie@helsinki.fi.

The conference will be held at the University of Helsinki, 22–24 September 2016. There is no registration fee, but participants must cover their own travel and accommodation costs. The conference is organized by Rick Bonnie, Raimo Hakola, and Ulla Tervahauta, Faculty of Theology, University of Helsinki.

The conference is funded by the Centre of Excellence in Changes in Sacred Texts and Traditions and the Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition, both Faculty of Theology, University of Helsinki. The conference is organized in co-operation with the Foundation of the Finnish Institute in the Middle East.

Vapaus uskoa – vastuu kohdata: keskustelua uskontojen välisestä kohtaamisesta

Kirjoittanut: Virpi Mäkinen

Miten suhtautua uskontoihin monikulttuurisessa yhteiskunnassa? Miten ymmärtää uskonnon sisäistä moniäänisyyttä? Kuinka pitkälle vapaus uskoa ulottuu? Missä on vastuumme rajat? Näistä kysymyksistä keskustelin Helsingin Kirjamessujen Tiedetorilla Hanne von Weissenbergin (Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikkö) ja Pia Jardin (Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja) kanssa. Tilaisuuden järjesti Helsingin yliopisto.

kirjamessu1

Uskonnollinen identiteetti ja uskonnon näkyminen julkisessa tilassa

Monikulttuurisen Suomen kontekstissa keskustelimme muun muassa uskonnollisten symbolien näkyvyydestä julkisessa tilassa ja pohdimme, miksi hunnutettu musliminainen herättää edelleen enemmän huomiota kuin vaikkapa katolinen nunna. Pukeutuminen ja uskonnollisten symbolien käyttö on oman kulttuurisen ja uskonnollisen identiteetin ilmaisemista. Julkista tilaa ei voi rajata pelkästään maalliseksi tilaksi, vaan ihmisten tulee saada tulla nähdyksi ja kohdatuksi myös oman uskonnollisen tai etnisen ryhmänsä jäseninä ja edustajina.

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa asiasta todetaan seuraavasti:

”Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.”

kirjamessu2

Uskonnollisen monimuotoisuuden haasteet yhteiskunnalle

Suomessa lokakuun alussa vieraillut Harvardin yliopiston professori Robert Putnam kirjoittaa teoksessaan Bowling Alone sosiaalisesta pääomasta, jolla hän muun muassa viittaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä ihmisten tuntemaan luottamukseen toisiaan sekä yhteiskuntaa kohtaan. Putnamin mukaan sosiaalisen pääoman määrä on suorassa yhteydessä hyvinvointiin. Mitä enemmän sitä on, sitä paremmin ihmiset voivat.

Putnam myös väittää, että etninen monimuotoisuus syö sosiaalista pääomaa. Hänen mukaansa kulttuurisesti ja ilmeisesti myös uskonnollisesti monimuotoinen yhteiskunta vähentää ihmisten ja ihmisryhmien välistä luottamusta ja vuorovaikutusta. Samalla ihmisten luottamus myös yhteiskuntaan heikkenee. Samainen vaikutus kohdistuu myös eri ryhmien sisällä. Vähäisen sosiaalisen pääoman yhteisöt siis vetäytyvät hänen mukaansa omiin poteroihinsa ja vuorovaikutus on heikkoa niin suhteessa muihin kuin myös oman ryhmän sisällä.

Ovatko uskonnot välttämättä erottavia tekijöitä? Voisivatko ne myös yhdistää eri tavoin uskovia ja näin lisätä luottamusta ja suvaitsevaisuutta myös eri tavoin uskovien välillä?

Vieraanvaraisuuden teologiaa

Vastauksena esitimme vieraanvaraisuuden ja vastavuoroisen kohtaamisen teologiaa. Esimerkiksi Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden tilanteessa tulisi kiinnittää huomiota ensinnäkin jo siihen, miten tulijoista puhumme ja toiseksi, miten heidät kohtaamme.

Rajan yli ei saavu jotakin epämääräistä massaa tai jonkun uskonnon kannattajia vaan yksittäisiä ihmisiä, yksilöitä, joista jokaisella on omat tarpeensa ja hätänsä. Kuinka paljon kohtaamiset muuttuisivat, jos ottaisimme jokaisen heistä vastaan yksittäin vieraanvaraisuutta osoittaen.

Suomalaiseen vieraanvaraisuuteen on perinteisesti kuulunut muun muassa tervehtiminen, vieraiden kutsuminen kotiin ja heidän kestitseminen, kaikenlainen avuliaisuus ja yhteinen ajanvietto. Näiden lisäksi jo hyväksyvä katse, tasaveroinen kohtaaminen ja ihmisarvon tunnustaminen iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai uskonnosta välittämättä kuuluvat vieraanvaraisuuteen.

Hätä ei voi olla ainut auttamisen motiivi, vaikka se onkin tärkeä. Kun hätää ei enää ole, apua tarvitaan edelleen. Vieraanvaraisuuden, vastavuoroisen kohtaamisen ja tunnustamisen myötä on mahdollista luoda myös keskinäisen luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiriä, kasvattaa uudenlaista sosiaalista pääomaa, jonka perustana on humaanius – ihmisyyteen kuuluvan vajavaisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen niin itsessä kuin toisessa.

Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa

Kristinuskolla ja islamilla on paljon annettavaa nimenomaan vieraanvaraisuuden ja vastavuoroisen kohtaamisen näkökulmasta. ”Kaikki mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille.” Toinen esimerkki yhteisestä uskonnollisesta traditiosta on kertomus Abrahamin vieraanvaraisuudesta:

Kolminaisuus

Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä kumartaen maahan asti. Hän sanoi: ”Herrani, suothan minulle sen kunnian, ettet kulje palvelijasi ohi. Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa? Minä haen hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. Levähtääksenne te varmaan poikkesitte minun, palvelijanne luo.” He sanoivat: ”Hyvä on, tee niin.” (1 Moos 18:1–5; ks. myös Koraani 51:24).

Jokapäiväinen elämä tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia niin vieraanvaraisuuden osoittamiseen kuin toisen ihmisen tasavertaiseen kohtaamiseen. Yhteinen traditio, kertomukset hyvän tekemisestä ja jakamisesta, haastavat niin kristittyä kuin muslimia arjen dialogiin toinen toistaan kunnioittaen.

(Kuvat: Jessi Orpana)

 

Kaksi kulttuuria ja ajankääntäjä

Kirjoittaja: Maijastina Kahlos

Osallistuin viime viikonloppuna Joensuun yliopistossa Historiantutkimuksen päiville. Keskusteluissa nousi esille historiantutkijoiden tehtävä yhteiskunnassa. Maria Lähteenmäki puheenvuorossaan vaati, että tutkijoiden pitäisi nykyistä aktiivisemmin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Historiantutkijoiden pitää palata entiseen “opastajan, ajan asiantuntijan, yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden neuvojan, tulevaisuuteen katsojan ja erilaisten vaihtoehtoisten mallinnusten rakentajan” rooliinsa (tiivistelmä puheenvuorosta Lähteenmäen blogissa). Tutkijan on myös hyvä kirjoittaa tutkimukseen perustuvia tietokirjoja.

Juuri näin, tavoite on mitä kannatettavin. Samalla olen hengästynyt jo pelkästä ajatuksesta.

Historiantutkijat sukkuloivat kahden kulttuurin välillä. Tällä en tarkoita juopaa luonnontieteiden ja humanististen tieteiden välillä, vaan kuilua tutkimuksen ja tietokirjallisuuden välillä. Tutkimusta tehdään kansainvälistä tutkijayhteisöä varten (lue: englanniksi). Tietokirjallisuus pitää tehdä ammattitaidolla ja hyvällä maulla kotimaiselle yleisölle. Kyse on erilaisista kielen rekistereistä: on aivan eri asia puhua oman pienen piirinsä tutkijoille kuin avata asiaa suurelle yleisölle. Kirjoittaessaan tietokirjaa tutkijan on opittava pois erikoistuneista diskursseistaan. Hyppäys tutkimuksesta tietokirjallisuuteen ei onnistu ilman harjaantumista, kokemusta – ja aikaa.

Mihin tutkijan kannattaa keskittyä? Tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme mittaillaan kaiken aikaa. Kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit painavat Tuhatissa tuhat kertaa enemmän kuin suomenkieliselle yleisölle suunnatut tietokirjat. Olen useaan kertaan saanut kuulla, että kansankynttilänä kirjoittaminen on lähes akateeminen itsemurha.

Kyllä tutkija voi ottaa molemmat kulttuurit haltuunsa. Meillä on paljon jaettavaa myös kotimaiselle yleisölle. Tarvitaan intohimoa, kouliintumista – ja sitä aikaa. Mistä tutkijalle aikaa? Kirjassa Harry Potter ja Azkabanin vanki klassinen ylisuorittaja Hermione Granger halusi käydä yhtä aikaa ennustamisen ja muinaisten riimujen kursseilla. Ratkaisu löytyi Ajankääntäjästä, vempaimesta, jonka avulla Hermione saattoi sukkuloida kahden kurssin välillä. Ehtona oli, että Ajankääntäjää piti osata käyttää vastuullisesti. Käyttöön liittyi riski. Nykyisyyden minä ei saanut paljastua menneisyyden minälle, muuten mennyt minä saattoi seota.

Kunpa joku toisi meille historian hermioneille Ajankääntäjän. Toinen asia on, minkälaisia riskejä siihen liittyisi. Voisivatko tutkimusta tekevä minä, tietokirjoja kirjoittava minä ja vaikkapa sanomalehtiin kirjoittava minä olla samassa työhuoneessa? Voiko siinä seota?

Julkaistu myös Suomen Akatemian blogeissa

Recognition and the Qur’ān

The last session of our spring seminar approached the Qur’ān and the Qur’ānic heritage from two largely opposed points of view. Our guest, research professor Anthony Lappin from Maynooth University, opened the session by a detailed discussion of the reception history of the first Latin translation of the Qur’ān as told by the layers of marginal notes and comments appended to the manuscripts. Lappin’s material is rather complex by nature, but it yields us a vivid picture of the ebbs and flows of the Latin understanding and appreciation of the book.

blogiin1

Anthony Lappin (photo Heikki J. Koskinen)

Commissioned in the 1140s by Peter the Venerable, the translation was to serve the purpose of a well-founded refutation of Islam. The work, eventually titled Lex Mahumet pseudoprophete, was carried out in the Cluniac monastery of Nájera by two astronomical translators, Robert Ketton and Herman of Dalmatia, whose appended notes betray a reasonably developed understanding of the Qur’ān and the Arabic exegetical tradition. This expertise was soon lost, however, as a look at some of the thirteenth century manuscripts shows. These abound with a wide variety of more or less imaginative “explanations” of recurrent themes in the Qur’ān; for an illustrative example, the two central jurisprudential terms ḥalāl and ḥarām were all but lost for the subsequent readership.

Although there are several thirteenth century copies of the text, it became the object of a quite unprecedented interest in the fifteenth century. Since the beginning, political questions pervaded the reception of the Latin Qur’ān. Indeed, there are interesting parallels between the tense geopolitical situation of the twelfth century Iberian peninsula, the text’s context of birth, and the fifteenth century with its increasing Ottoman presence. But it is interesting to observe that certain fifteenth and sixteenth century readers, such as Marsilio Ficino, Nicholas of Cusa or Johann Albrecht Widmanstetter, were much more favorably attuned to the “pseudoprophecy” and attempting to read it as a piece of universal wisdom – albeit with often quite idiosyncratic presumptions.

Lappin’s fascinating talk showed that in a sense, little has changed in the Western reception of the Qur’ān. Although scholars of Islam have experienced a decisive upsurge of requests for their expertise after the 9/11 attacks and the steady global presence of fundamentalist interpretations of political Islam, the underlying political interests in the attention to the book and the “law of Muḥammad” are scarcely veiled.

If professor Lappin’s presentation could be characterized as a study of one thread in the history of outsider recognitions of the Qur’ān, my own talk attempted to address the question of whether the ideas of religious recognition and tolerance are to be found in the Qur’ān and the classical exegetical tradition. If we define religious tolerance heuristically as the belief or attitude that another’s religious beliefs can be intrinsically valuable even if (either entirely or partly) untrue, we can argue that such a concept is articulated in the Qur’ān. Indeed, the peaceful nature of the Islamic religion is often corroborated by appeal to such verses as the beginning of 2:256 (There is no compulsion in religion).

Islam is a highly textual religion, and interpreting the Qur’ān in new historical contexts always entails an engagement with the scholarly tradition. Although the situation has become more complex with the twentieth century advent of the fundamentalist claims for broader interpretative authority, the classical exegetical authorities still represent the most important standards according to which Qur’ān is read and taught. For this reason, it is not only historically interesting but also crucially important for contemporary Islamic ethics and interreligious dialogue to look at how these authors understood the passages expressing the alleged Qur’ānic idea of tolerance.

In my brief talk I focused on Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s (d. 1209) extensive verse-by-verse commentary, the Mafātīḥ al-ghayb. Rāzī’s concise discussion of Q 2:256 finds it relevant for three questions, all of which pertain to the topic of religious tolerance. Strictures of time, however, forced me to focus on only of them – the theological question of whether free decision (ikhtiyār) is a necessary feature of genuine religious commitment (the other two questions are related to the status of dhimmīs and the validity of wartime shahāda). Interestingly, Rāzī connects this question to the old theological debate of whether, and in what precise sense, human beings are the agents of their acts. This question is theologically problematic, because one natural answer to it threatens to compromise God’s omnipotence and omniscience: if temporary agents are the causes of their acts, then their agency limits that of God; and if they act freely, that is, in a way undetermined by any factors external to them, then God cannot know how they will act before they have acted.

Jari Kaukua (photo Heikki J. Koskinen)

Jari Kaukua (photo Heikki J. Koskinen)

The two opposing views, one emphasizing the free agency and consequent responsibility of human beings, the other sticking to an uncompromised concept of God’s omnipotence, were characteristic of the two main schools of Islamic theology, that is, Mu‘tazilism and Ash‘arism, respectively. In this question, Rāzī sides with the Ash‘arite view but also holds on to the idea that personal choice is necessary for genuine religion.

In the end, it is difficult to see whether he is capable of solving the dilemma, but regardless of that, one interesting observation for the question of tolerance can be made. This is the fact that both of the rival theological schools expressly subscribe to the idea that people should be allowed free choice of religious subscription – at least in the case of responsible adults who are actual unbelievers, as opposed to apostates. If anything, the Ash‘arite view is even more pronounced in this regard: since everything, including the “free” choice of submission to Islam, is in God’s hands, human beings must refrain from forcing their beliefs on each other.

As duly noted in the discussion period, these observation can only constitute a start for assessing the approach of Rāzī and other classical exegetes on our material. Crucial questions to consider will be, for instance, whether and on what basis apostasy is condemned while sticking to this notion of religious tolerance, and on how this material is related to the factual existence of minority religions in classical Islamic societies.

 

Uusi filologia nostaa käsikirjoituksen keskiöön

Uskontotieteen professori Liv Ingeborg Lied piipahti CSTT– ja RRR-huippuyksikköjen vieraana 14.–16.4.

Liedin kiinnostuksenkohteita ovat esimerkiksi Vanhan testamentin pseudepigrafit sekä antiikinaikaiset käsikirjoitukset ja viestintäkulttuuri. Helsingissä pitämässään luennossa hän keskittyi ennen kaikkea uudeksi filologiaksi (new philology) kutsuttuun tutkimussuuntaukseen. Uuden filologian avulla pyritään ymmärtämään paitsi tekstejä myös sitä, miten niitä tuotettiin ja käytettiin. Niinpä uudessa filologiassa nostetaan pääosaan käsikirjoitukset ja niitä tarkastellaan ennen kaikkea sellaisinaan – ei esimerkiksi osana jotakin kokoelmaa, johon niiden sisältämä teksti on myöhemmin päätynyt.

Uuden filologian ymmärtämiseksi on Liedin mukaan tärkeää erottaa toisistaan kolme käsitettä. Käsikirjoitus on niistä konkreettisin: sillä tarkoitetaan materiaalista esinettä, jolle teksti on kirjoitettu, esimerkiksi kirjakääröä tai koodeksia. Teksti puolestaan merkitsee niitä sanoja, joita käsikirjoitukseen on tietyssä järjestyksessä kirjoitettu. Teos on käsitteistä kaikkein abstraktein: se on kokonaisuus, jossa teksti on esitetty. Esimerkiksi Toinen Barukin kirja on teos, johon kuuluvaa tekstiä on säilynyt useissa erikielisissä käsikirjoituksissa.

Filologia on perinteisesti keskittynyt tarkastelemaan tekstin ja teoksen välistä suhdetta. Uusi filologia taas on kiinnostunut ennen kaikkea käsikirjoituksen suhteesta tekstiin ja teokseen. Sen piirissä myös kysytään, miten käsikirjoitusta on käytetty ja millaisia merkintöjä se (tekstin lisäksi) mahdollisesti sisältää. Uutta filologiaa soveltava tutkija pyrkii tarkastelemaan käsikirjoitusta sellaisena, kuin se on ollut synty- ja käyttöaikanaan: hän on kiinnostunut kirjureista, lukijoista, lukemistapahtumasta ja tekstien esittämisestä. Näin ollen käsikirjoitus ei ole vain todiste tietyn tekstin olemassaolosta tiettynä aikana vaan itsessään mielenkiintoinen tutkimuskohde.

Ennen kirjapainotaidon keksimistä tekstejä voitiin monistaa ja levittää vain kopioimalla niitä käsin. Painettu teksti voidaan monistaa lukuisiksi kappaleiksi täsmälleen samanlaisena, mutta käsikirjoituskulttuuria määrittelee ennen kaikkea vaihtelu. Niinpä uuttaa filologiaa soveltava tutkija ei lähesty käsikirjoitukselle kirjoitettua tekstiä yhden tietyn kirjoittajan tuottamana viimeisteltynä luomuksena vaan osana jatkuvasti käynnissä olevaa tekstien tuottamisprosessia. Käsikirjoitus, vaikkapa repaleinenkin, on tärkeämpi kuin teoreettiset ajatukset siitä, miltä teksti olisi voinut kokonaisuudessaan näyttää. Tarkoitus ei ole käyttää käsikirjoituksia apuna etsittäessä varhaisinta tai alkuperäisintä tekstimuotoa vaan tarkastella käsikirjoitusta yhtenä otoksena jatkuvasti kasvavasta ja kehittyvästä traditiosta.

WP_20150414_013
Kuva: Jutta Jokiranta

Luennollaan Lied korosti, että uusi filologia ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin: tarvitaan monenlaisia lähestymistapoja ja ajattelumalleja, jotta antiikin tekstejä voitaisiin todella ymmärtää. Uusi filologia on yksi työkalu tutkijan työkalupakissa – jonne mahtuu vielä lisääkin uusia näkökulmia. Uusi filologia on rantautunut raamatuntutkimukseen keskiajan tutkimuksen kautta, ja tieteiden välinen yhteistyö onkin yksi tapa löytää uusia hyödyllisiä lähestymistapoja ja käyttökelpoisia työkaluja. Tuore esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on kaksipäiväinen tekstejä, rituaaleja ja magiaa käsittelevässä työpaja, johon Liv Ingeborg Lied luentonsa lisäksi osallistui. Työpaja oli niin ikään kahden huippuyksikön yhdessä järjestämä tapahtuma ja siellä pidetyt esitelmät käsittelivät muun muassa Qumranin käsikirjoituksia, etiopialaisia rukouskotelotekstejä, syyrialaisia amuletteja, roomalaisia tekstejä ja 1200-luvulta peräisin olevaa egyptiläistä lektionaaria.

Lue lisää:

Teksti: Hanna Vanonen

Julkaistu myös CSTT:n blogissa

Scripture and/or scripture – Reflections from the joint RRR/CSTT Workshop on Text, Ritual and Magic, April 14th-15th

Nils Hallvard Korsvoll (MF Norwegian School of Theology)

In these two days of discussing various interfaces between texts and rituals it has become increasingly clear to me that the category scripture in itself is insufficient to describe the range of venues and contexts where we find biblical material. Tracing the presence and use of biblical text in various contexts, it seems we must treat scripture as an analytic rather than a descriptive category.

Presenting some observations from my own work on Syriac amulets from Late Antiquity, where the references to biblical stories are enigmatic in both their low number and in their vagueness, it was fascinating (and also a bit reassuring) to hear and see the papers from other fields and materials that also grapple with sliding notions and conceptions of scripture and its use in different contexts.

Several presenters engaged with the how biblical text is described and contextualised, exploring the notions of scripture and how this aligns with the biblical texts we find in our sources. Liv Ingeborg Lied (MF Norwegian School of Theology) drew up a thick description of the use of 2 Baruch in a 13th century lectionary manuscript from Deir as-Surian in Egypt, to illustrate that manuscript context and use is more than simply a witness to the 1st-2nd century work 2 Baruch. Benjamin Wold (Trinity College Dublin) addressed the notion and discussion around Torah in 4QInstruction, exploring what Torah here entails and means, and indeed whether this concept, as we know it, is at all present here. Ewa Balicka-Witakowska (Uppsala University) described and showed us examples of the on-going use of scroll-phylacteries in Ethiopia, tracing especially the figure of Solomon and his great magical powers and their use in these scrolls.

Liv Ingeborg Lied speaking

Then, others addressed how scholars identify and categorise elements pertaining to scripture and ritual in our sources. David Shepherd (Trinity College Dublin) addressed the Sotah-ritual described in Numbers 5, and explored various parallels to this, arguing that this biblical trial by ordeal appears to have more in common with Egyptian ritual practice than necessarily the Mesopotamian cases it has been compared to by previous scholarship. Kipp Davis (University of Adger) re-evaluated the criteria for categorisation and identification of small-sized scrolls in the Qumran-material, suggesting that many of their traits point towards a use as ritual objects.

Finally, there was also discussion as to the discursive aspects and trends found in ancient sources when dealing with questions of magic/ritual and authoritative text. Maijastina Kahlos (University of Helsinki) addressed the discourse in early Christianity regarding magic, outlining it as a discourse of othering where bishops and Christian leaders used the label magic in order to mark and condemn practices they disapproved of and were outside their realm of influence. Miira Tuominen (University of Jyväskylä) explored Porphyry’s arguments against the sacrifice and consumption of animals, examining how his treatise On abstinence from injuring animals engages with and conceptualises ritual and its effects.

IMG_3925smaller

Hanne von Weissenberg, Miira Tuominen and Outi Lehtipuu starting the discussion.

I find that the papers, in different ways, all addressed aspects of what I have found in my work on Syriac amulets, where, as I mentioned, the use of biblical text or themes appears to be somehow, somewhat unaligned (although certainly not separated from!) the idea of scripture. The fact that such discrepancies, or ambiguities, are also present in so many other historical sources and corpus’ of material are then a comforting reassurance for further work on my material with the idea that scripture is perhaps not best used as a descriptive category, but rather as an analytical category. And the papers and discussions in this workshop on text, ritual and magic have furthermore provided me with many new avenues for approaching these questions.

I therefore want to thank the organisers and our hosts from the CSTT and RRR centres of excellence here at Helsinki University, as well as all the participants, especially the respondents whose excellent contributions I did not have space to include in my text here, for two wonderful days, and I hope we will be seeing more of each other in the future!

 

Recognition Retreat: the CoE Launches a New Form of Research Interaction

Already during the first year 2014, there was a well-functioning group dynamics in the Centre of Excellence. Amongst the researchers, this soon led to discussions of developing some novel forms of research interaction which could utilize and further develop the observable positive drive.

During 26–27 February 2015, the CoE then organized a two-day Recognition Retreat at the course centre Hvittorp in Kirkkonummi. The event was the first of its kind, and its idea was to get together, to get to know each other’s research topics better, and to develop some common strategies for the CoE.

In the first afternoon’s programme, there were six presentations of individual research topics with a coffee break in between. The presentations were given by Joona Salminen, Tim Riggs, Panu-Matti Pöykkö, Hanne Appelqvist, Heikki Haara, and Aku Visala.

After the papers, it was time for dinner. The programme then continued with a discussion of Risto Saarinen’s book manuscript Recognition and Religion: A Historical and Systematic Study. A day before, on Wednesday 25 February, Saarinen had presented both the CoE and his own research topics at a meeting of The Philosophical Society of Finland in Helsinki.

Blogikuva

After the official proceedings of the first day, the discussions were continued in a more relaxed manner while enjoying some evening snacks, drinks, and good company.

Upon returning to the big hall from Friday morning’s breakfast gathering, the second day started with a mapping and updating of the CoE’s overall timeline, and a listing of various activities and events during the CoE period, most of which still remains in the future.

The participants then divided into three groups in which various topics were discussed. These included academic research publications, popular writing and other forms of societal impact, and aspects of our research strategy.

After the final brainstorming sessions, the retreat concluded with a lunch, and the participants then started returning to the world.

Kristityt kiistelivät: lihan vai ruumiin ylösnousemus?

Outi Lehtipuu

”Minä uskon – – ruumiin ylösnousemisen” lausutaan apostolisessa uskontunnustuksessa. Ajatus siitä, että sielu jatkaa elämäänsä tai tietoisuus jatkuu, tuntuu monesta ymmärrettävämmältä kuin ruumiin saaminen takaisin kuoleman jälkeen. Kuinka ihmisruumis, joka on tullut maaksi jälleen, voi palautua ennalleen? Millainen ylösnousemusruumis on – kun maallinen ruumis muuttuu kaikenaikaa, minkä hetken tai ikäkauden ruumista ylösnousemuksessa saatava ruumis vastaa? Saako lapsena kuollut lapsen ruumiin ja vanhuksena kuollut vanhuksen? Näkyvätkö eletyn elämän merkit: raskausarvet, liikakilot, vammat ja kolhut? Miksi ruumista ylipäätään tarvitaan, jos ylösnousseet ovat ”kuin enkelit taivaassa” (vrt. Mark. 12:25), jotka eivät syö eivätkä harrasta seksiä – mitä käyttöä olisi siis ruoansulatus- tai sukupuolielimillä?

Nämä eivät ole vain tieteellisen maailmankuvan omaksuneen nykyihmisen kysymyksiä, vaan monet niistä esiintyvät myös varhaisissa kristillisissä teksteissä. Ajatus maanpäällisen ruumiin ylösnousemuksesta oli monelle mahdoton – myös osalle kristityistä. Kenties juuri tämäntyyppisiä kysymyksiä esitettiin jo apostoli Paavalille, joka joutuu selventämään omaa näkemystään korinttilaisille. ”Joku ehkä kysyy: ’Millä tavoin kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?’ Mikä järjetön kysymys! Eihän se mitä kylvät, tule eläväksi, ellei se ensin kuole,” hän kirjoittaa (1. Kor. 15:35–36).

Se, mikä Paavalille on järjetöntä, ei ole ylösnousemus eikä edes ruumiillinen ylösnousemus. Hieman myöhemmin samassa kirjeessä hän vertaa ajallista ruumista ja ylösnousemusruumista siemeneen ja kasviin: niin kuin kylvetystä siemenestä nousee kasvi, joka ei ulkonaisesti muistuta paljasta siementä, maahan haudatusta ruumiista nousee hengellinen ruumis. Järjetöntä olisi olettaa, että ylösnousemusruumis olisi samanlainen kuin ajallinen ruumis.

Siinä missä ajallinen ihmisruumis on katoava, vähäpätöinen ja heikko, ylösnoussut hengellinen ruumis on katoamaton, kirkas ja täynnä voimaa. Kyse näyttää Paavalin mukaan siis kyllä olevan ruumiista, mutta toisenlaisesta ruumiista kuin lihaa ja verta olevasta maallisesta ruumiista: ”liha ja veri eivät voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa, eikä katoava voi saada osakseen katoamattomuutta” (1. Kor. 15:50).

Vaikka Paavali näin tekee eron ruumiin (sōma) ja lihan (sarx) välillä, monet hänen jälkeensä kirjoittaneet ruumiillisen ylösnousemuksen puolustajat eivät tätä tehneet vaan heille ruumiin ylösnousemus merkitsi nimenomaan lihan eli maallisen ruumiin pelastumista – toki täydellistyneessä muodossa, ilman virheitä ja vajavuutta. Heidän mukaansa samaa opetti myös Paavali.

Enckell Jukola

Magnus Enckell, Ylösnousemus (valokuva: Hannu Jukola)

Paavaliin vetosivat myös ne kristityt, jotka kielsivät ruumiillisen ylösnousemuksen. He painottivat sitä, että tuleva ruumis on hengellinen ruumis – ei samaa materiaa kuin nykyinen ruumis. Tarkkaan ottaen he eivät siis kieltäneet ruumiillista ylösnousemusta sinänsä, vaan ainoastaan tämänpuolisen, ajallisen ruumiin ylösnousemuksen. Se, mikä nousisi ylös, koostuisi kyllä aineesta, mutta jostakin paljon hienommasta materiasta kuin lihasta ja verestä.

Kuvaava esimerkki on kristityn Origeneen ja pakanafilosofi Kelsoksen välinen kiistely ylösnousemuksesta. Kelsos pilkkaa ajatusta, jonka mukaan kertaalleen maatunut ruumis voisi nousta uudelleen. Origenes ei kiistä Kelsoksen argumentteja vaan syyttää tätä sitä, että hän on ymmärtänyt kristillisen ylösnousemususkon väärin. Vain yksinkertaiset kristityt, jotka eivät ymmärrä kirjoitusten syvällisempää, hengellistä sanomaa, kuvittelevat, että nykyisenkaltainen ruumis saadaan kuoleman jälkeen takaisin.

Tämä ”yksinkertaisten” kristittyjen näkemys osoittautui kuitenkin voitokkaaksi ja päätyi uskontunnustukseen. Sananmukaisesti siinäkin tunnustetaan usko ”lihan” ylösnousemukseen (anastasis sarkos), vaikka suomeksi puhutaan ”ruumiin” ylösnousemuksesta. Eräille varhaiskristillisille teologeille tällainen puhe olisi kauhistus. Esimerkiksi 300-luvun lopulla Hieronymus valittaa, kuinka Origeneen kannattajat puhuvat tahallisesti ”ruumiin” ylösnousemuksesta pettääkseen ihmisiä: ”He puhuvat ruumiista, jotta oikeaoppinen kristitty kuvittelisi heidän tarkoittavan lihaa, mutta harhaoppisten mielestä he tarkoittavat henkeä.” (Hieronymus, Kirje 84.)

Kiista siitä, mitä Paavali tarkoitti puhuessaan hengellisestä ylösnousemusruumiista, oli yksi kristinuskon varhaisimpia raamattukiistoja – se alkoi, ennen kuin Raamattua oli edes olemassa sinä kirjoituskokoelmana, jollaisena me sen ymmärrämme.  Kiistassa ei sanoja säästelty vaan vastustajat demonisoitiin surutta. ”Jokainen, joka kierosti selittelee Herran sanoja omien halujensa mukaisiksi ja väittää, ettei ole ylösnousemusta eikä tuomiota, on Saatanan esikoinen”, kirjoittaa piispa Polykarpos (Polykarpoksen kirje filippiläisille 7:1.)

Ylösnousemususkosta ja sen oikeasta määrittelystä tuli monelle vedenjakaja, joka erotti oikeat kristityt hairahtuneista harhaoppisista. Näin ylösnousemuksesta tuli sananmukaisesti elämän ja kuoleman kysymys.

  • Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikön jäsen Outi Lehtipuu on Uuden testamentin eksegetiikan dosentti, joka työskentelee akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa. Häneltä on juuri ilmestynyt teos Debates over the Resurrection of the Dead: Constructing Early Christian Identity (Oxford University Press, 2015).