Lasten frustraation säätely varhaiskasvatuksessa

Jouni Veijalainen on tutkinut lasten frustraatiotilanteisiin liittyviä strategioita. Hankkeessa lasten suhdetta tilanteen muuttumiseen on arvioitu haastattelemalla. Lasten kuvaukset ja kasvattajien arviot liittyivät toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että lapset pystyvät itse kuvaamaan itsesäätelyn olennaisia piirteitä konkreettisesti. Jo lapsen kokemuksia kuuntelemalla pääsemme perille lapsen itsesäätelyn mekanismeista. Tämä antaa kasvattajalle mahdollisuuden tukea käytännössä lasten turhautumisen käsittelyä. Varhaiskasvatuksessa tapahtuu jatkuvasti tilanteita, jotka koskevat kaikkia lapsia, mutta vain osa lapsista osaa suhtautua tilanteeseen avoimesti ja rakentavasti. Tässä lasten suhtautumistapojen konkreettinen käsittely voi auttaa. Taulukosta nähdään, miten lasten  emootion kuvaukset ja aikuisten arviot lasten itsesäätelytaidoista ovat yhteydessä. Artikkeli aiheesta on hyväksytty julkaistavaksi: Veijalainen, J., Reunamo, J., Sajaniemi, N. & Suhonen, E. (In print.) Children’s self-regulation and coping strategies in a frustrated context in early education. South African Journal of Childhood Education.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *