MetropAccess-Digiroad

—————————————————————————————————–
YLEISKUVAUS
—————————————————————————————————–
MetropAccess-Digiroad on pääkaupunkiseudun tieverkkkoaineisto, jossa nopeusrajoituksiin perustuvia ajoaikoja on muokattu kehittämällämme menetelmällä (kts. alla) vastaamaan paremmin pääkaupunkiseudun realistisia henkilöautojen ajoaikoja eri tieosuuksilla. Valmiiksi muokattu MetropAccess-Digiroad aineisto on saatavilla kahdelta eri vuodelta:

Molemmat aineistot pohjautuvat Liikenneviraston Digiroad-aineistoon (K-versio), sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin seudun liikenteen kelluvan auton mittauksiin pääkaupunkiseudulla. Aineistoja on käytetty pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisin autoreitiysten pohjalla.

—————————————————————————————————-
TAUSTAA
—————————————————————————————————-

Matka-aika on tyypillinen saavutettavuuden mittari, jota lasketaan usein nimenomaan autoilijan näkökulmasta, sillä siihen on olemassa valmiita aineistoja ja kehittyneitä menetelmiä. Useat paikkatieto-ohjelmat tarjoavat laskentatyökaluja tällaisen reitityskelpoisen tieverkkoaineiston analyysiin, ja matka-ajan laskenta perustuu useimmiten tieverkon osien nopeusrajoituksiin ja pituuksiin.

Perinteinen nopeusrajoituksiin perustuva matka-aikojen laskenta jättää kuitenkin huomiotta ruuhkaisuuden, risteysten ja liikennevalojen hidastavan vaikutuksen sekä pysäköintiin kuluvan ajan (katso esimerkki). Vaikka pelkkiin nopeusrajoituksiin perustuva analyysi voi toimia hyvin laajemmassa mittakaavassa, kaupunkialueilla edellä mainitut tekijät vaikuttavat merkittävästi todellisten matka-aikojen määräytymiseen.

Suomessa on vuodesta 2004 lähtien ylläpidetty reitityskelpoista Digiroad-tieverkkoaineistoa (www.digiroad.fi), jonka reititysominaisuuksien muokkaamiseen olemme kehittäneet työkaluja.

Käytännössä kehittämämme menetelmä luo Digiroadiin tieluokkakohtaisia risteyshidastuvuuksia, jotka huomioivat nopeusrajoituksen lisäksi myös risteysten vaikutuksen sekä vuorokaudenaikojen välisen vaihtelun liikenteen määrissä hidastavana tekijänä. MetropAccess-Digiroad tieverkosto on valmiiksi luotu ja vapaasti ladattavissa oleva aineisto, jossa on hyödynnetty kehittämäämme menetelmää.

Tarkemman menetelmäkuvauksen voi lukea Timo Jaakkolan pro gradu -työstä sekä vuoden 2014 Terran artikkelistamme: “Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla.” (ks. lopun viitteet).

—————————————————————————————————–
RISTEYSHIDASTUVUUDET
—————————————————————————————————–

Tieluokkakohtaiset risteyshidastuvuudet (eli risteysten ”aikasakot”) perustuvat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin seudun liikenteen kelluvan auton mittauksiin pääkaupunkiseudulla. Näiden mittausten pohjalta on regressioanalyysin keinoin muodostettu aikasakot tieluokittain sen mukaan, kuinka paljon risteys hidastaa liikenteen vapaata virtausnopeutta.

Aineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan vuorokaudenaikojen mukaan: Koko päivän keskiarvo tarkoittaa risteyskohtaista aikasakkoa kello 7.00–17.00 välisenä aikana, keskipäivä kello 9.00–14.59 välisenä aikana ja ruuhka kello 7.00–8.59 ja 15.00–17.00 välisenä aikana.

Katso tieluokkakohtaiset aikasakot tästä taulukosta.

—————————————————————————————————–
VIITTAUSKÄYTÄNNÖT
—————————————————————————————————–

Jos käytät MetropAccess-Digiroad-aineistoa tai tarjoamiamme työkaluja, toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti.

Menetelmän kuvaus:

Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014).
Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Jaakkola, T. (2013). Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatka-aikojen mallintamiseen – esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.  Geotieteiden ja maantieteen laitos.

————————————————————
JULKAISTUT AINEISTOT, JOIDEN POHJALLA ON KÄYTETTY METROPACCESS-DIGIROAD AINEISTOJA
————————————————————

Toivonen, T., H. Tenkanen, V. Heikinheimo, T. Jaakkola, J. Järvi & M. Salonen (2015). Helsinki Region-Travel Time Matrix 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.1901.3201

Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Helsinki Region Travel Time Matrix 2014. DOI: 10.13140/RG.2.1.2159.3683

————————————————————
ESIMERKKEJÄ METROPACCESS-DIGIROADIN KÄYTÖSTÄ TUTKIMUSTYÖSSÄ
————————————————————
Salonen, M. & Toivonen, T. (2013). Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport. Journal of Transport Geography 31, 143–153.

Lahtinen, J., Salonen, M. & Toivonen, T. (2013). Facility allocation strategies and the sustainability of service delivery: Modelling library patronage patterns and their related CO2-emissions. Applied Geography 44, 43-52.

Salonen, M., Toivonen, T. & Vaattovaara, M. (2012). Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Yhdyskuntasuunnittelu 3/2012

—————————————————————————————————–
LISENSSI
—————————————————————————————————–

MetropAccess-Digiroad, jonka tekijä on MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group (Helsingin Yliopisto) on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Lisätietoa lisenssistä: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Mikäli aineiston pohjalta laaditaan tieteellisiä julkaisuja, toivomme, että tekijät olisivat yhteydessä hankkeen johtajaan.

—————————————————————————————————–
Aineiston lataus: