Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2013

—————————————————————————————————–
YLEISKUVAUS
—————————————————————————————————–
Pääkaupunkiseudun makta-aikamatriisi 2013 käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13 231 kpl).

Aineisto on tuotetty Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen MetropAccess-hankkeessa (2010-2016). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Aineiston tuottaja ei vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, epätarkkuuksista tai niiden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

—————————————————————————————————–
AINEISTON LATAUS
—————————————————————————————————–

Aineisto (13 231 tekstititiedostoa) on jaettu niiden käsittelyn helpottamiseksi alikansioihin, jotka sisältävät useita (n. 4-150 kpl) matka-aikamatriisitulostiedostoja. Samaan kansioon on niputettu kaikki matka-aikamatriisit, joiden YKR-grid-ID:n neljä ensimmäistä numeroa ovat yhtenevät (esim. 5785xxx). Aineiston voi ladata kokonaisena pakattuna tiedostopakettina, tai yksittäisinä pakattuina alikansioina.

Tulostiedostot voidaan esittää kartalla MetropAccess-YKR-grid-Shapefile -paikkatietoaineiston avulla. Tiedot liitetään toisiinsa tekstitiedostoista löytyvän lähtöruudun id-tunnuksen (’from_id’), sekä shapefile-tiedostosta löytyvän id-tunnuksen (’YKR_ID’) perusteella.

Latauslinkit:

Lataa koko aineisto pakattuna (13231 tekstitiedostoa / 2,1 GB): Pääkaupunkiseudunmatka-aikamatrsiisi2013.zip
Lataa matka-aikamatriisin geometriatiedot (pakattu shapefile-tiedosto / 466 KB): MetropAccess-YKR-grid_Shapefile.zip

Voit vilkaista matka-aikamatriisin ID-tunnisteiden (’YKR_ID’) sijainnit ja tiedostokansioiden nimet tältä kartalta.

Huom! Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2013 – aineiston sarakeotsikot on muokattu joulukuussa 2015. Alkuperäinen aineisto (“MetropAccess-matka-aikamatriisi”) vanhoilla sarakeotsikoilla on ladattavissa täältä.

—————————————————————————————————–
DATAN RAKENNE
—————————————————————————————————–

Aineisto on jaettu 13231 tekstitiedostoon kunkin reitin kohdepisteen mukaan. Yksi tiedosto sisältää matka- ja matka-aikatietoja eri kulkumuodoilla (kävely, joukkoliikenne, autoilu) kustakin YKR-ruudusta tiedoston nimen mukaiseen YKR-ruutuun. Kussakin tiedostossa on täten aina 13231 riviä.

Puuttuvat arvot (NoData) on tallennettu arvona -1.

Vuoden 2013 aineistossa on 9 puolipisteellä eroteltua ominaisuustietokenttää: 1) from_id, 2) to_id, 3) walk_t, 4) walk_d, 5) pt_m_tt, 6) pt_m_t, 7) pt_m_d, 8) car_m_t, 9) car_m_d

Kenttien nimissä esiintyvät lyhenteet:

pt = public transport = julkinen liikenne
car = auto
walk = kävely
r= rush hour = ruuhka-aika
m= midday = keskipäivä
t = time = aika
tt = total time = kokonaisaika
d = distance = etäisyys

Huom! Vuoden 2015 aineistossa on lisäksi kentät pt_r_tt, pt_r_t, pt_r_d, sekä car_r_t, ja car_r_d ruuhka-ajan tuloksille joita ei löydy vuoden 2013 aineistosta. 

Kenttien tietosisältö:

from_id: Reitin lähtöpisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus
to_id: Reitin kohdepisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus
walk_t Matka-aika lähtöruudusta kohderuutuun kävellen
walk_d: Kävelymatkan pituus metreinä
pt_m_tt: Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa (Public transport midday total time)
pt_m_t: Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle (Public transport midday time)
pt_m_d: Joukkoliikennematkan pituus metreinä keskipäivällä (Public transport midday distance)
car_m_t: Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun keskipäivällä; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle (Car midday time)
car_m_d: Kokonaisautomatkan pituus metreinä keskipäivällä (Car midday distance)

—————————————————————————————————–
TUOTANTOHISTORIA
—————————————————————————————————–

Autoreititys on tehty ArcGIS 10.1 -ohjelmiston OD Cost Matrix -työkalulla. Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston pohjalta muokattua MetropAccess-Digiroadia, jossa segmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi määrittämällä tieluokkakohtaisia risteyshidasteita. Laskennan impedanssina on käytetty tieverkkoaineiston keskipäivän mukaisia matka-aikatietoja.

Laskennoissa on huomioitu lisäksi kokonaismatkaketjut: 1) euklidinen etäisyys todellisesta lähtöpisteestä lähimpään verkostoviivakohteeseen, 2) keskimääräinen kävelyaika pysäköintipaikalle, 3) matka-aika autolla lähtöpisteestä kohdepisteeseen, 4) keskimääräinen pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika, 5) kävely pysäköintipaikalta kohteeseen ja 6) euklidinen etäisyys verkostoviivakohteesta todelliseen määränpäähän. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Timo Jaakkolan pro gradu -työstä (ks. lopun viitteet).

Joukkoliikennereititys on tehty MetropAccess-Reititin työkalulla, joka huomioi kokonaismatkaketjut joukkoliikenteellä lähtöpisteestä kohteeseen: esim. 1) mahdollinen odottelu kotona, 2) kävely pysäkille, 3) odottelu pysäkillä, 4) matka-aika seuraavalle pysäkille, 5) liikkumismuodon vaihtoon kuluva aika, 7) matka-aika seuraavalle pysäkille ja 8) kävely kohteeseen. Reitityskellonajaksi valittiin keskipäivä klo 12 ja päivämääräksi perjantai 8.4.2013. Lisätietoja MetropAccess-Reitittimen käyttöohjeesta.

Kävelyreititys on myös laskettu MetropAccess-Reitittimellä säätämällä joukkoliikennevälineet pois käytöstä erillisestä asetustiedostosta, jolloin reitit perustuvat ainoastaan Open Street Mapin geometriaan. Sekä joukkoliikenne että kävelyajossa kävelynopeudeksi on asetettu reittioppaan oletus 70 metriä minuutissa.

—————————————————————————————————–
VIITTAUSKÄYTÄNNÖT
—————————————————————————————————–

Jos käytät MetropAccess-matka-aikamatriisia tai tarjoamiamme työkaluja, toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti.

Datan/menetelmien kuvaus:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Datan DOI-tunniste:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Helsinki Region Travel Time Matrix 2014. DOI: 10.13140/RG.2.1.2159.3683

—————————————————————————————————–
LISENSSI
—————————————————————————————————–

Pääkaupunkiseudun-Matka-aikamatriisi, jonka tekijä on MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group (Helsingin Yliopisto) on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Lisätietoa lisenssistä: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Mikäli aineiston pohjalta laaditaan tieteellisiä julkaisuja, toivomme, että tekijät olisivat yhteydessä hankkeen johtajaan.