Joukkoliikenne: MetropAccess-Reititin

——————————————————–
MetropAccess-Reititin – mistä on kyse?
——————————————————–
Kehittämämme joukkoliikenteen saavutettavuuslaskentatyökalut hyödyntävät HSL:n julkaisemaa avointa joukkoliikenneaineistoa. Analyysityökaluilla on mahdollista laskea joukkoliikennereittejä, matka-aikoja ja etäisyyksiä eri lähtö- ja kohdepisteiden välillä, sekä lisätä uusia reittejä analyysiin. Kehitystyö on edennyt vaiheittain ja eri yhteistyökumppanien kanssa. Viimeisimmän version (versio 1.2) kehittäjäkumppanina on toiminut yksityinen startup-yritys Busfaster Oy.

——————————————————–
Miten työkalun saa käyttöön?
——————————————————–

Lataa MetropAccess-Reititin_1.2 Windows -käyttöjärjestelmälle: MetropAccess-Reititin_1.2.zip

Huom! Ohjelman toimiminta vaatii Node.js kirjaston lataamisen ja asentamisen, joka on vapaasti ladattavissa täältä: Nodejs.org

Aikaisemmat versiot:  MetropAccess-hankkeen aiemmin kehittämät joukkoliikenteen saavutettavuuslaskentatyökalut (MetropAccess-Reitittimen versio 1.0) hyödynsivät HSL:n aineistoja Reittioppaan ohjelmointirajapinnan yli. Versio 1.0 on lisensoitu avoimella MIT-lisenssillä, ja sen lähdekoodi on vapaasti ladattavissa GitHub-sivustolta.

——————————————————–
KÄYTTÖOHJEET
——————————————————–

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet sisältyvät ladattavaan pakettiin mut voit tarkastella ohjeita myös tästä: MetropAccess-Reititin_1.2_KayttoOhje.pdf

——————————————————–
Joukkoliikenneaikataulujen päivitys
——————————————————–

Joukkoliikenneaikataulujen eli Kalkati-tiedostojen päivitys onnistuu lataamalla kalkati-latauspaketin sivuiltamme. Lisätietoja, ladattavat paketit sekä ohjeet löytyvät Kalkati-data-osiosta.

——————————————————–
Viittauskäytännöt
——————————————————–
Jos käytät MetropAccess-Reititintä, toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti. Voit viitata työhömme näin:

MetropAccess & BusFaster (2014). Saavutettavuuslaskentaa joukkoliikenteen näkökulmasta: MetropAccess-Reititin. Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitos & BusFaster Oy, https://blogs.helsinki.fi/saavutettavuus/tyokaluja/metropaccess-reititin/

Tai jos tarvitset kirjallisuusviitteen, niin näin:

Toivonen, T., Salonen, M., Tenkanen, H., Saarsalmi, P., Jaakkola, T. & Järvi, J. (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 27-136. [online]

Tarkistathan ajantasaiset viittausohjeet tältä sivulta ennen työsi julkaisua.

——————————————————–
Esimerkkejä MetropAccess-Reitittimen käytöstä julkaisuissa
——————————————————–

Salonen, M., Toivonen, T. & Vaattovaara, M. (2012). Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Yhdyskuntasuunnittelu 3/2012 (in press). (käytössä MetropAccess-Reititin versio 0.1)

Jäppinen, S. (2012) Pyöräily osana joukkoliikennettä – Kaupunkipyörien vaikutus alueiden saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos, julkaisematon Pro Gradu -työ.

One thought on “Joukkoliikenne: MetropAccess-Reititin

  1. Pingback: Apartment prices in Helsinki relate to accessibility by public transport | Northern Bytes

Comments are closed.