Autoilu 2013 & 2015: MetropAccess-Digiroad-työkalu

—————————————————————————
MetropAccess-Digiroad-työkalu – mistä on kyse?
—————————————————————————

Olemme kehittäneet menetelmän, jolla Digiroad-aineiston nopeusrajoituksiin perustuvia ajoaikoja voi muokata yksinkertaisesti vastaamaan paremmin pääkaupunkiseudun todellisia henkilöautojen ajoaikoja eri tieosuuksilla. Työ pohjautuu pääkaupunkiseudulla tehtyihin kelluvan auton mittauksiin (lähteenä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja HSL), joista mahdollisimman todenmukaiset ajonopeudet eri vuorokaudenaikoina on johdettu luomalla tieluokkakohtaisia risteyshidastuvuuksia.  Lisäksi matka-aikalaskennat huomioivat pysäköintiin kuluvan ajan.

Tarkemman menetelmäkuvauksen voi lukea Terrassa julkaistusta artikkelista ja Timo Jaakkolan Pro -gradu työstä:

Toivonen, T., Salonen, M., Tenkanen, H., Saarsalmi, P., Jaakkola, T. & Järvi, J. (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 27-136. [online]
Jaakkola, T. (2013). Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatka-aikojen mallintamiseen – esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos.

Työn tulokset ovat vapaasti käytettävissä itse hankitun Digiroad-aineiston kanssa tai valmiiksi lasketun MetropAccess-Digiroad aineiston kanssa, joka on vapaasti ladattavissa hankkeemme data osiosta..

—————————————————————————
Lataus
—————————————————————————

MetropAccess-Digiroad työkalu on toteutettu ArcGIS 10.1 ohjelmistoversiolle (suositeltava) sekä ArcGIS 10.0 ohjelmistoversiolle. Työkalun versiot poikkeavat toisistaan, joten käytä omaa ArcGIS versiotasi vastaavaa työkalua.

*Pyydämme latauksen yhteydessä muutamia tietoja omaa tilastointiamme varten.

BETA: Lataa ArcGIS 10.2 versiolle soveltuva: MetropAccess-Digiroad_ArcGIS_10.2.zip
(Huom! Työkalun työvaihe nro 3 ei toimi vielä! Muilta osin työkalu toimii normaalisti)

Lataa ArcGIS 10.1 versiolle soveltuva: MetropAccess-Digiroad_ArcGIS_10.1.zip

Lataa ArcGIS 10.0 versiolle soveltuva: MetropAccess-Digiroad_ArcGIS_10.0.zip

Työkalut sisältävät:

1) MetropAccess-Digiroad-työkalun (Pythonilla toteutettu Toolbox, ArcGIS -käyttäjille).  Työkalua voit hyödyntää oman Digiroad-aineistosi muokkaukseen ja nähdä skriptissä työn eri vaiheet. Työkalulla automatisoidaan risteyshidastuvuuksien laskenta Digiroadin ominaisuustietoihin.

2) Dokumentaation ja lisenssitiedot

—————————————————————————
  Viittauskäytännöt
—————————————————————————

Jos käytät MetropAccess-Digiroad-aineistoa tai tarjoamiamme työkaluja, toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti.

Voit viitata työhömme näin:

MetropAccess (2014). Saavutettavuuslaskentaa autoilijan näkökulmasta: MetropAccess-Digiroad. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos. https://blogs.helsinki.fi/saavutettavuus/tyokaluja/metropaccess-digiroad/

Jos haluat kirjallisuusviitteen:

Toivonen, T., Salonen, M., Tenkanen, H., Saarsalmi, P., Jaakkola, T. & Järvi, J. (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 27-136. [online]

Tarkistathan ajantasaiset viittausohjeet tältä sivulta ennen työsi julkaisua.

—————————————————————————
Työkalujen lisensointi
—————————————————————————
Kaikki MetropAccess-Digiroad-työkalupakin tuotteet on lisensoitu GNU General Public (v3) -lisenssillä, joka sallii työkalujen muuntelun ja jatkokehittämisen (myös kaupallisesti), kunhan uudet tuotokset lisensoidaan samoin ehdoin.

—————————————————————————
Esimerkkejä MetropAccess-Digiroadin käytöstä julkaisuissa
—————————————————————————

Salonen, M., Toivonen, T. & Vaattovaara, M. (2012). Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Yhdyskuntasuunnittelu 3/2012.