Ruukunpalasista älypuhelimiin – tutkimusta lukiolaisille

Vihdin lukion opiskelijat vierailivat 12. maaliskuuta yliopistolla tutustumassa huippuyksikön työhön. Vierailu oli osa lukion omaa soveltavaa kurssia Lähi-idän historia, uskonnot ja kulttuurit. ”Kurssi on historian ja uskonnon yhteiskurssi, jonka tavoitteena on eheyttää Lähi-itään liittyviä, moniin eri kursseihin sirpaloituneita asiakokonaisuuksia. Pyrkimyksenä on ymmärtää Lähi-idän kulttuurisia juuria ja alueen nykypäivän monimutkaista poliittista tilannetta”, kertoo kurssin opettaja Lauri Laine. 

Dosentti Jutta Jokirannan johdolla lukiolaiset pääsivät tarkastelemaan Habakukin pesher -nimistä käsikirjoitusta, joka peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua: Jokiranta opasti kuulijansa tutustumaan omien älypuhelimiensa avulla The Digital Dead Sea Scrolls -sivustoon, jossa yli 2000 vuotta vanha käsikirjoitus on esillä. TT Kirsi Valkama puolestaan esitteli lukiolaisille Israel-Palestiinan alueen arkeologian tutkimusta. Keramiikan ajoittamisen haasteisiin tutustuttiin tarkastelemalla Kinneretistä löytyneitä ruukunpalasia. Konkreettiset esimerkit ovat tärkeitä: ”Kun on tottunut opettamaan yliopisto-opiskelijoita, unohtaa helposti, että lukiolaisten kiinnostuksen kohteet eivät yleensä ole niin käsitteellisissä kysymyksissä kuin yliopisto-opiskelijoilla”, sanoo Valkama. Hän kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että opiskelijat seurasivat ajoituskysymyksen käsittelyä hyvin intensiivisesti. Saman huomasi myös Lauri Laine: ”Arkeologisten löytöjen ajoitusmenetelmät jäivät opiskelijoilleni erityisen hyvin mieleen.”

10488166_818308638218790_928809644719330213_n

Kirsi Valkama pitää lukiolaisten vierailuja tärkeinä. ”Tällaiset vierailut ovat yksi tapa tutustuttaa lukiolaisia Helsingin yliopistoon ja täällä tehtävään tutkimukseen. Samalla heille voi kertoa vähän myös opiskelusta. Toivon, että lukiolaisille jäisi positiivinen kuva opiskelusta ja tutkimuksesta ylipäänsä – oli ala mikä tahansa – ja että heissä syttyisi halu lähteä opiskelemaan”, Valkama sanoo.

(Teksti: Hanna Vanonen / Kuvat: Lauri Laine)

One thought on “Ruukunpalasista älypuhelimiin – tutkimusta lukiolaisille”

Comments are closed.