Naiset ja Raamattu: Wikipedian kertomana

By Rick Bonnie and Helen Dixon (translated by Ville Mäkipelto)

Viime viikon perjantaina järjestetty ”Naiset ja Raamattu” Wikipedian muokkausilta (”edit-a-thon”) oli menestys. Tapahtuman järjesti Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikkö ja se oli avoin kaikille Helsingin Teologisen tiedekunnan henkilökunnan jäsenille ja opiskelijoille. Huolimatta siitä, että paikalla oli vain noin tusina ihmistä, osallistujat ja Wikimedia Suomen vapaaehtoiset loivat ja täydensivät kymmeniä artikkeleita suomen- ja englanninkieliseen Wikipediaan.

Wikipedian perustamisesta vuodesta 2001 lähtien miehet ovat hallinneet sivustoa ja sen sisältöjä. Viimeaikaiset selvitykset paljastavat, että noin 90% Wikipedian toimittajista ja vapaaehtoisista ovat miehiä. Vaikka kaikki vapaaehtoinen vapaata tiedonvälitystä edistävä työ on arvokasta, näin vahvalla sukupuolivinoumalla on väistämättä seurauksia. Vinouman taustalla on todennäköisesti lukuisia eri syitä ja Wikipedia on aloittanut merkittäviä aloitteita sen korjaamiseksi (ks. esim. ”Wiki Loves Women” hanke). Yhtä kaikki epätasapainoinen sukupuolijakauma on saanut aikaan vinouman siihen, mitä artikkeleita Wikipediaan on julkaistu ja mitä päivitetään aktiivisesti. Vinouma on todennäköisesti vielä merkittävämpi Suomen kaltaisilla pienemmillä kielialueilla.

Kuva 2. Anneli Aejmelaeus vierailemassa tapahtumassa – hänen uransa ja työnsä löytyy nyt myös englanninkielisestä Wikipediasta (kuva: Ville Mäkipelto).

Wikipedia on maailman laajin tietosanakirja, jota on helppoa ja ilmaista käyttää. Ei olekaan yllättävää, että Wikipediasta on tullut koululaisten, oppilaiden ja korkeakouluopiskelijoiden eniten käyttämä lähde. Koska Wikipedian vaikutus yhteiskuntaan on niin merkittävä, myös sen artikkeleiden sukupuolivinoumaan puuttuminen on tärkeää.

Viime perjantain aloite sukupuolivinouman korjaamiseksi oli pieni suhteutettuna Wikipedian artikkelien kokonaismäärään, mutta tilaisuus oli ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä Wikipedian tärkeyttä tutkijoille ja opastaa käytännössä sen päivittämisessä. Samanaikaisesti tietosanakirja kehittyi muutamien tärkeiden ja aliedustettujen aiheiden saralla. Esimerkiksi Raija Sollamo, Suomen ensimmäinen teologian naisprofessori, sai oman englanninkielisen artikkelinsa. Myös hänen oppilaansa Jutta Jokiranta, Qumran-tutkijoiden kansainvälisen seuran (IOQS) puheenjohtaja, on nyt Wikipediassa. Kiitos Wikipedia Suomen saimme myös päivitettyä listan niistä Raamatun naishenkilöistä, joilla ei vielä ole suomenkielistä artikkelia.

Kutsumme kaikki suomalaiset mukaan tekemään nämä Raamatun naiset – sekä Raamattua ja sen vaikutushistoriaa tutkivat naiset – näkyväksi myös Wikipediaan!

Lopuksi, suurkiitos kaikille osallistujille ja Wikimedia Suomen tärkeää työtä tekeville vapaaehtoisille avusta tapahtuman yhteydessä.