Esittely

P1090766

Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikkö aloitti toimintansa vuonna 2010. Tänä aikana yksikkö on noussut yhdeksi Euroopan johtavaksi asiantuntijaksi tiedekeskuspedagogiikan alalla. Erityisesti lisäketodellisuuden laitteistojen ja sisältöjen kehittäminen opetuksen ja oppimisen näkökulmasta on tutkimusyksikön keskeisintä asiantuntijuusaluetta.

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus tapahtuu yhteistyössä tiedekeskus Heurekan ja useiden muiden alan kotimaisten ja kansainvälisten instituuttien kanssa. Tiedekeskusta voidaan pitää oppimisen laboratoriona kahdella eri tavalla. Se on  paikka, jossa

  1. kävijät voivat oppia itse empiirisesti kokeilemalla, tutkimalla ja kyseenalaistamalla tieteen parhaan perinteen mukaisesti.
  2. erityisesti informaalia oppimista voidaan tutkia avoimessa oppimisympäristössä.

Tutkimus, opetus ja jatkokoulutus limittävät formaalin opetuskentän ja informaalin oppimisen ilmiöitä erityisesti opettajankoulutukseen liittyen. Tavoitteena on avointen oppimisympäristöjen tutkimuspohjainen pedagoginen hyödyntäminen. Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikön tärkeimmät tutkimus- ja kehitystyön kohteet ovat:

  • informaali oppiminen koulun ulkopuolella
  • motivaation osuus oppimisessa
  • näyttely avoimena oppimisympäristönä
  • tutkimusperustaisen oppimisen kytkeminen opettajankoulutukseen

Lisätietoja:

Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos: http://www.helsinki.fi/okl/                            Tiedekeskus Heureka: http://www.heureka.fi/

 

Unit of Science Centre Pedagogy

Unit of Science Centre Pedagogy cooperates with Science Centre Heureka and several other national and international institutions in the field. The main goals of the research and development work of the Science Centre Pedagogy are as follows:

  • informal learning outside classroom
  • the meaning of motivation in learning
  • exhibition as an open learning environment

A science centre is a learning laboratory in two senses. First of all, it is a place where visitors can learn scientific ideas by themselves using interactive exhibit units. Secondly, it is a place where informal education can be studied in an open learning
environment.

More information:                                                                                                                  University of Helsinki, Department of Teacher Education: http://www.helsinki.fi/teachereducation/                                                                                                                      The Finnish Science Centre Heureka: http://www.heureka.fi/en                                              Science Center Pedagogy:In English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *