LA@CERN

LA@CERN-  Learning with Atlas at CERN

www.ea.gr/ep/lacern/

Hankkeen kesto: 1.12.2008 – 30.11.2010
Heurekalle tuleva EU-rahoitus: 40 000 €

Hankkeessa mukana olevat instituutit sijaitsevat Kreikassa, Ruotsissa, Itävallassa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Hankkeen koordinaattorina on National and Kapodistrian University of Athens Kreikassa.

Hankkeen tarkoituksena on digitaalisten, Cernissä 2008 toimintansa aloittaneen ATLAS-hiukkaskiihdyttimeen liittyvien etäoppimateriaalien tuottamien eurooppalaiseen oppimisportaaliin LA@CERN osoitteessa  www.learningwithatlas-portal.eu

Portaalia voidaan käyttää niin kouluopetuksessa, avoimissa oppimisypmäristöissä kuin näiden yhdistelmissäkin, esimerkiksi koululaisryhmän tiedekeskuskäynnin etukäteis- ja jälkikäteistehtävissä motivoinnin lisäämiseksi ja oppimisen tulosten parantamiseksi.

Heurekan tehtävänä tässä hankkeessa on olla mukana kehittämässä LA@CERN-portaalin pedagogista perustaa keskittyen eritysesti informaalin oppimisen tarpeisiin. Heurekan tehtävänä on myös edistää portaalin käyttöä Suomessa kääntämällä tarvittavaa materiaalia suomeksi sekä tiedottamalla portaalista suomalaisille opettajille, opiskelijoille ja tiedekeskuskävijöille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *