TIKAS

TIKAS käynnistyy tiedekeskuksissa ja OKL:ssä

TIKAS-hankkeen tavoitteena on selittää arkielämästä tuttuja ilmiöitä, auttaa ymmärtämään tieteellisen prosessin kulkua ja vahvistaa luovaa ongelmanratkaisukykyä. Erilaisen oppimisen muodot mahdollistuvat, kun teoreettiset selitykset saavat konkreettisen esitysmuodon. Parhaimmillaan hanke saa käyttäjässä aikaan oman elämän hallinnan kokemuksia ymmärryksen ja arviokyvyn noustessa. Hanke innostaa ymmärtämään tieteen merkityksen arkielämässä ja johdattaa lapsia ja nuoria kohti tutkijan uraa.

Välineenä on lisäketodellisuus, joka havainnollistaa ilmiöitä, on helppotajuinen ja innostaa eri-ikäisiä ja erilaisia oppijoita. Välineet mahtuvat pieneen matkalaukkuun ja ovat liikuteltavissa.

Havainnolliseen ja innostavaan kohteeseen ja siihen liittyvään työpajaan tulee kaksi käyttötapaa: lapsille sopiva yksinkertaistettu toiminta sekä haastavampi ja tieteellisesti perusteellisempi käyttötapa, joka sopii aikuisille ja yläkouluikäisille sekä esimerkiksi opettajaopiskelijoille. Kohteessa käytetään 3D-virtuaalilasien uusinta teknologiaa tekemään ilmiö näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Kohteen toteuttaa hankkeen yhteistyökumppanien toiveiden perusteella tamperelainen KILT oy. Kohde valmistuu vuoden 2014 lopulla, mutta sitä pilotoidaan jo syksyn 2014 aikana.

Lisäksi TIKAS-hanke saa käyttöönsä vuonna 2014 päättyvän Näkyvä-hankkeeseen jo tehdyt kaksi pienempää, salkkukokoista kohdetta. Nämä päivitetään. Uuden kohteen aiheena on kasvihuoneilmiön selittäminen. Useiden aiempien EU-hankkeiden digitaalisia tietopankkeja käytetään taustoituksena, näistä tärkeimpinä ODS ja Inspiring Science Education.

Yhteistyökumppaneita ovat KILT Oy:n lisäksi kohdetta testaavat Arktikum, Tallinnaan avattava Energia Avastuskeskus ja Tieteen päivät eri puolilla Suomea. Helsingin yliopiston Tiedekeskuspedagogiikan yksikkö vastaa kohteen sisällön tarkistamisesta, opettajamateriaaleista ja yhteydestä opettajankoulutukseen. Myös tallinnalainen Avastuskeskus toimii yhteistyössä maansa opettajankoulutuksen kanssa. Lisäksi projektissa on mukana Suomen ylioppilastutkintolautakunta.

Hanketta hallinnoi Heurekassa Paula Havaste (paula.havaste (at) heureka.fi)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *