OpenScienceResources

OpenScienceResources – Towards the development of a Shared Digital Repository for Formal and Informal Science Education

www.openscienceresources.eu

Hankkeen kesto: 1.5.2009 – 30.4.2012
Heurekalle tuleva EU-rahoitus: 90 000 €

Hankkeessa mukana olevat instituutit sijaitsevat Ruotsissa, Saksassa, Luxemburgissa, Belgiassa, Ranskassa, Portugalissa, Italiassa, Itävallassa,  Unkarissa ja Kreikassa sekä Taiwanissa ja USA:ssa. Hankkeen koordinaattorina on ECSITE, Euroopan tiedekeskusliitto. Hankkeessa on Heurekan lisäksi Suomesta myös Jyväskylän yliopisto.

OpenScienceResources-hanke on jatkoa useille EU-rahoitteisille hankkeille, joiden tavoitteena on formaalin ja informaalin oppimisen yhteistyön parantaminen hyödyntämällä tiedekeskusten ja tiedemuseoitten digitaalista oppimateriaalia (OpenScienceInfo 2004, PENCIL 2007). OpenScienceResources-hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen portaali tiedekeskusten ja museoitten digitaaliselle oppimateriaalille, luoda opettajille, oppilaille ja myös suurelle yleisölle käyttökelpoisia oppisisältöjä sekä antaa myös käyttäjille mahdollisuus vaikuttaa näiden oppimateriaalien sisällön määrittelyyn sosiaalisten kirjanmerkkien (social tagging) kautta.

Heureka on vetäjänä hankkeen kolmannessa tehtäväkokonaisuudessa, jossa arvioidaan tällaisten portaalien tämänhetkistä tilaa Euroopassa ja muualla maailmassa ja kartoitetaan potentiaalisten käyttäjäryhmien tarpeita portaalin määrittelyä varten sekä luodaan tulevien käyttäjäryhmien verkostoja kussakin osanottajamaassa. Lisäksi Heurekan on sisällöntuottaja eli olemme vastuussa omalta osaltamme siitä, että portaaliin saadaan sen tuotantoaikana riittävästi laadukasta ja kiinnostavaa materiaalia. Kolmannen tehtäväkokonaisuuden vetäjänä Heureka on myös mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *