2WAYS

2WAYS – Eurooppalaiset tiedetapahtumat

www.2ways.eu
Hankkeen kesto: 2009 – 2011
OKL:lle tuleva EU-rahoitus: 27 000 e

Eurooppalaiset tiedetapahtumat yliopistoilla, tutkimuslaitoksissa, tiedekeskuksissa ja
kaduilla sekä toreilla keräävät vuosittain yli miljoona kävijää. Tutkimushankkeen avulla
selvitetään tieteen ymmärrettävyyden ydinkysymyksiä ja kehitetään uusia tiedeviestinnän
menetelmiä. Hankitun aineiston keskeinen vertailukohta on kymmeniin tuhansiin
haastatteluihin perustuva europpalainen Tiedebarometri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *