NÄKYVÄ

Näkymätön havaittavaksi: Oppiminen ja Lisäketodellisuus (Augmented Reality)

Hankkeen kesto: 31.12.2011 – 31.12.2013

Yliopistolle tuleva rahoitus: 176 000 €

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan laitokselle on kertynyt poikkeuksellisen vahva osaaminen uusimman lisäketodellisuus – [“Augmented Reality”] teknologian ja sen sovellusten osalta. Tämä tietous perustuu liki kymmenen vuotta kestäneeseen EU-rahoitteeseen yhteistyöhön eurooppalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten, oppimisen tutkijoiden ja teknologiayrityksten kanssa. Uudenlaisten käyttöliittymien kehittämiselle tarjoutuu tässä nyt erinomainen mahdollisuus myös Suomessa.

Näkymättömän tekeminen silmin havaittavaksi on ollut yksi ihmiskunan kiehtovista haasteista (kaukoputki, mikroskooppi, röntgen, aivokuvannus, jne.). Lisäketodellisuuden avulla oppija näkee samanaikaisesti varsinaisen todellisuuden ja todellisuuteen lisättyjä visuaalisia elementtejä.

NÄKYVÄ -hankkeessa tiedekeskus viedään kouluympäristöön. Tiedekeskuksissa esillä olevista laitteista on suunniteltu ja tehty koulukäyttöön soveltuvia pienoismalleja, jotka mahtuvat matkalaukkuun. Pienoismalleilla esitetään lentokoneen siiven dynamiikkaa, valon käyttäytymistä, Dopplerin ilmiötä, kaksoikartiota sekä molekyylien liikettä. Myös uusia ilmiöitä ja sovellutuksia suunnitellaan.

Lisäketodellisuus voi auttaa ymmärtämistä ja oppimista, koska sen avulla konkreettiset havainnot ja usein vaikeasti käsiteltävät teoreettiset selitykset yhdistyvät. Se on myös yksi keino motivoida. Lisäketodellisuudessa oppilas toimii aktiisena oppijana. Tämä edistää tiedeoppimista, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja tekemällä oppimista (learning-by-doing).

NÄKYVÄ -hankkeessa tuodaan samanlaisia kokemusperäisiä oppimiselämyksiä kouluympäristöön kuin mitä tiedekeskuksessakin voisi tapahtua. Tämä on yksi tiedekeskuspedagogiikan tavoite, jolla kavennetaan informaalin oppimisen ja formaalin opetuksen rajaa. NÄKYVÄ on jatkoa aiemmalla Science Center to Go -hankkeelle.

Videoita kouluvierailuilta

Suutarilan ala-aste, Helsinki

Västersundoms Skola, Vantaa

Pakankylän koulu, Espoo

Kirkonkylän koulu, Mäntsälä

Kirkonkylän alakoulu, Sulkava

Kivistön koulu, Vantaa

Pekolan koulu, Hattula

Hämeenkylän koulu, Vantaa

Simpeleen yhteiskoulu

Sulkavan yläaste

Hankkeen tavoitteet

  • yhditää formaalia opetusta ja informaalia oppimista avoinmien oppimisympäristöjen ja lisäketodellisuus teknologian keinoin
  • kehittää ja testaa lisäketodellisuus-teknologia (“AR”, Augmented Reality)
  • luoda opetusmateriaalia, joka yhdistää abstraktia oppiainesta ja konkreettista tekemistä
  • vastaa opetussuunnitelmien havaintojen tekemisen, kokeilemisen ja testaamisen haasteisiin
  • laatii opetettaviin aiheisiin perustellut tuntisuunnitelmat ja opetustuokioiden mallit
  • antaa opettajille mahdollisuudet joustavien, omien opetusmallien luomiseen
  • evaluoi lisäketodellisuus teknologian mahdollisuuksia ja soveltuvuutta oppimiseen
  • huomioi koululaisten erilaisia oppimisstrategioita erityisesti visuaaliseen hahmotuskyvyn osalta
  • antaa mahdollisuuden uuden oppimisteknologian tuotteistamiselle

Muuta:

Lisäketodellisuus – näkymätön näkyväksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *