FIBONACCI

FIBONACCI: Disseminating Inquiry-Based Science and Mathematics Education in Europe

www.fibonacci-project.eu

Download Implementing inquiry beyond the school booklet

 

In Finnish

Hankkeen kesto: 1.1.2010 – 28.2.2013
OKL:lle tuleva EU-rahoitus: 158 000 €

Hankkeessa on mukana 27 partneria, joiden roolit vaihtelevat suuresti. Koordinaattorina toimiiLa ma à la pàte -keskus, jonka perustivat Ranskan tiedeakatemia, École normale supérieure ja Ranskan kansallinen opetusalan tutkimuskeskus. Toinen keskeinen toimija on SINUS – Bayreuthin yliopiston matematiikan opetuksen tutkimusyksikkö.

Tutkimushanke pohjautuu nk. Rocard-raportin suosituksiin tutkimuspohjaisen tiedeopetuksen menetelmien (IBSE) kehittämisestä ja levittämisestä Euroopassa.

OKL:n roolina on tuottaa konkreettisia tiedeoppimisen ratkaisuja, jotka on alun perin tarkoitettu tiedekeskusopetukseen, mutta joita voidaan käyttää myös koulussa. Keskeistä on, että näitä ratkaisuja voidaan käyttää myös opettajakoulutuksessa. Laajemmin OKL:n rooli on tuottaa ja osoittaa myös muille partnereille keinoja hyödyntää tehokkaammin koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Tietoteknisiä ratkaisuja kehitetään EU:n uuden SCIENTIX-portaalin kautta.

Hankkeessa ovat mukana OKL:stä tutkimusjohtaja Hannu Salmi ja tutkijatohtori Arja Kaasinen sekä lehtori Liisa Suomela ja lehtori Jarkko Lampiselkä.

In English

Funded by the Euro­pean Union under the 7th Frame­work Programme (for research and tech­no­log­ical devel­op­ment), and super­vised by a high level scien­tific committee, the Fibonacci project aims at a large dissem­i­na­tion of inquiry-based science and math­e­matics educa­tion (IBSME) in Europe, through the tutoring of insti­tu­tions in progress (univer­si­ties, teachers training centres, research insti­tu­tions, etc.), by insti­tu­tions with high recog­ni­tion in science educa­tion. The Fibonacci Project will enable to define a blueprint for a transfer method­ology valid for a larger dissem­i­na­tion in Europe. The project began in January 2010 and will last 38 months, until February 2013. In the end, 60 tertiary educa­tion insti­tu­tions throughout Europe will be involved, reaching a minimum of 3,000 teachers and 45,000 students.

Link to the page: European Training Session

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *