Kiertävät tiedenäyttelyt

Tiedesirkus on Heurekan rakentama vuorovaikutteinen tiedenäyttely ja tiedeteatteriesitys. http://www.heureka.fi/portal/suomi/kouluohjelmat/tiedesirkus/. Se on tarkoitettu erityisesti niille kouluille, joista on pitkä matka tiedekeskukseen. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut tämän hankkeen infrastruktuurin ja toiminnan toteutumista.

Tämän liikkuvan tiedenäyttelyn oppimis- ja motivaatiovaikutusten tutkimus toteutetaan syksyllä 2010 ja talvella 2011.

Uusin liikkuva tiedenäyttely aloitettiin Belgiassa Brysselin Luonnontieteellisen museon suurhankkeena lokakuussa 2010 (http://www.naturalsciences.be/museum). Tiederekka on kooltaan, toimintaperiaatteeltaan ja pedagogisilta lähtökohdiltaan sekä kohderyhmältään täysin Heurekan tiedesirkusta vastaava hanke, josta tehdään vertaileva kansainvälinen tutkimus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *