PATHWAY

Hankkeen kotisivu
Hankkeen kesto: 1.1.2011 – 30.11.2013
Yliopistolle tuleva rahoitus: 130 000 €

Hankkeessa on mukana 25 partneria 15 Euroopan maassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Hanketta johtaa saksalainen Bayreuthin yliopisto.

Pathway-hanke tutkii ja kehittää peruskoulujen ja lukioiden tutkimuspohjaista tiedeopetusta (IBSE) nk. Rocard-raportin suositusten mukaisesti. Tavoitteena on opettajankoulutuksen kautta levittää tutkimuspohjaisen tiedeopetuksen käytänteitä sekä tietoisuutta tarkoitukseen sopivista oppimisympäristöistä.

Suomessa kytketään yhteen opettajankoulutuksen ja tiedekeskuksen toimintamuotoja. Tutkimuksella selvitetään erityisesti erilaisten oppimisympäristöjen (näyttelyt, tieto- ja viestintätekniikka, lisäketodellisuus, kenttäopetus) mahdollisuuksia syventää ja integroida ainedidaktisia ratkaisuja.

Hankkeessa ovat mukana OKL:stä tutkimusjohtaja Hannu Salmi ja tutkijatohtori Veera Kallunki.

In English

Funded by the Euro­pean Union under the 7th Frame­work Programme (Science-in-Society), and super­vised by a high level scien­tific committee, the Pathway project aims at a large teacher training and dissem­i­na­tion of inquiry-based science educa­tion (IBSE) in Europe, Russia and in the USA. The project began in January 2011 and will last 36 months, until December 2013. The project will reach 20 000 teachers.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *