FAQ: ISE ja ODS

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Miten Inspiring Science Education (ISE) ja Open Discovery Space (ODS) hankkeet eroavat toisistaan?                                                                                                      Osallistumalla molempiin hankkeisiin saa parhaan mahdollisen tuen tiedeopetuksen ja -kasvatuksen kehittämiseen koulussa. ODS- hanke perhetyy enemmän tiedeopetuksen sisältöjen ja pedagogisten mallien kehittämiseen, kokeiluun ja tuottamiseen. ISE-hankkeessa keskitytään erityisesti virtuaalisten menetelmien, välineiden ja materiaalien kokeiluun, testaamiseen ja kehittämiseen.

Miten pääsee mukaan hankkeisiin?
Mukaan hankkeisiin pääsee ottamalla yhteyttä hankkeiden yhteyshenkilöihin, täyttämällä hakemuslomakkeen (Koulun e-osaamisen arviointi ja toimintasuunnitelma) ja rekisteröitymällä hankkeiden verkostoihin (http://www.opendiscoveryspace.eu/).

Mihin pilottikouluja tarvitaan?
Kouluja  tarvitaan kokeilemaan, kehittämään ja käyttämään tiedekasvatukseen liittyvää opetusmateriaalia tieto- ja viestintätekniikan avulla. Materiaali on suunnattu erityisesti ala- ja yläkoulun oppilaille ja opettajille, joten tarvitsemme asianosaisten asiantuntemusta.

Pitääkö koko koulun olla mukana hankkeissa?
Koko koulun ei tarvitse olla mukana hankkeissa. Koulusta riittää 1-2 opettajaa ja 1-2 luokkaa, jotka kokeilevat ja kommentoivat käytettävissä olevia tvt-pohjaisia materiaaleja.

Paljonko hankkeet vievät opettajien resursseja?
Hankkeet vievät minimissään aikaa vain lomakkeiden täyttämisen verran. Osallistuminen hankkeisiin ei velvoita muuhun. Sitoudut ainoastaan vastaanottamaan kuukausittaisen uutiskirjeen, jossa on linkkejä, ideoita, opetuspolkuja ja/tai tunti- ja jaksosuunnitelmia.

Kuluuko hankkeisiin koulujen rahaa?
Näissä hankkeissa koulujen rahaa ei kulu.

Sisältyykö tähän koulutuksia mukana oleville opettajille (ovatko mahdollisesti iltapäivä/iltakoulutuksia)?
Hankkeissa tarjotaan koulutuksia, joihin pilottikoulujen toivotaan osallistuvan. Koulutukset ovat yleensä iltapäivällä ja ne voidaan järjestetää myös verkkoympäristössä. Hanke tarjoaa myös muita tapahtumia ja koulutustilaisuuksia, joihin on mahdollista osallistua. Yksi niistä on kansainvälinen kesäkoulu (Summer School) jossain päin Eurooppaa.

Kuinka monta oppituntia tähän yhdeltä luokalta kuluisi?
Luokalta ei välttämättä kulu hankkeisiin yhtään erillistä oppituntia, jos opettaja ei näe materiaalia tarpeelliseksi omaan opetukseensa. Ideana on, että hankkeiden kautta saatavaa materiaalia käytetään oman opetuksen tukena silloin kun se siihen parhaiten sopii. Hankkeiden myötä on mahdollisuus kokeilla uutta ja päästä online-tilassa vaikkapa Cernin tutkimusaseman laboratorioihin.

Miksi hankkeisiin kannattaa osallistua?                                                                         Hankkeissa tarjotaan mahdollisuus kehittää omaa ja oman koulun tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Hankkeiden kautta saa uusinta tiedeopetukseen ja -kasvatukseen liittyvää tietoa, ideoita ja mahdollisuuksia. Hankkeet edesauttavat suomalaisia kouluja toimimaan kansainvälisesti muiden hankkeissa olevien eurooppalaisten koulujen ja opettajien kanssa. Hankkeiden avulla on mahdollisuus innostua tiedeopetuksesta ja tvt:n käytöstä uudella tavalla!

Jos et vielä saanut vastausta kysymykseesi, ota reippaasti yhteyttä (yhteystiedot)!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *