Kaupunkiteologiaa käytännössä

Kaupunkiteologian seminaarissa maisteritutkielmaansa tekevä Jiri Santaharju kertoo Tampereen seurakuntien Silta-lehden artikkelissa, miten hänen tapauksessaan kaupunkiteologian opinnot ja kesätyö limittyvät toisiinsa.

”Nykyajan kaupunki-ilmiöitä ovat esimerkiksi huono-osaisuuden kasautuminen, yksinäisyys ja syrjäytyminen, jotka uhkaavat erityisesti iäkkäitä ja nuoria ihmisiä. Seurakunta on vahva yhteisö, joka voi monella tavalla ehkäistä yksinäisyyttä sekä lisätä ihmisten hyvinvointia” Santaharju kuvaa artikkelissa.

Muun muassa näitä teemoja pohditaan myös syksyllä 2018 alkavilla kaupunkiteologian kursseilla. Kursseilla yhdistetään eri teologian ja uskonnontutkimuksen lähestymistapoja sekä teoriaa ja käytäntöä. Kursseilla mm. jalkaudutaan vahvasti kaduille, havainnoimaan, osallistumaan ja kehittämään. Kursseista osa toteutuu yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa, keskeisimpänä Helsingin Diakonissalaitoksen kansalaistoiminta.

Lisätietoa kaupunkiteologian kursseista myös viime lukuvuoden kursseille osallistuneiden palautteista.

Kaupunkiteologian opetus kandiopinnoissa syksyllä 2018:

Kaupunki uskonnon kontekstina (5 op), opettajina Henrietta Grönlund (kaupunkiteologia) ja Heikki Pesonen (uskontotiede)

Temaattinen proseminaari: Kaupunkiteologia (4 op), ohjaajina Henrietta Grönlund ja Mitra Härkönen (uskontotiede)

Kaupunkiteologian opetus maisteriopinnoissa syksyllä 2018:

Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat (5 op), opettajina Henrietta Grönlund, Mikko Ketola (kirkkohistoria) ja Anna Seppänen (sosiaalietiikka)

Temaattinen seminaari: Kaupunkilainen köyhyys ja kansalaisyhteiskunta (5 op), ohjaajina Henrietta Grönlund ja Ville Päivänsalo (sosiaalietiikka)