Valintakoemallin luonnokseen tuli 100 kommenttia

Valintakoemallin kommentointikierros päättyi 25.4.2024. Malliin tuli yhteensä 100 kommenttia, joista 11 yliopistoilta, 27 yksittäisiltä yliopistojen yksiköiltä/yhteistöiltä tmv., 24 sidosryhmiltä sekä 38 yksittäisiltä henkilöiltä. Kommentit ovat nähtävissä Otakantaa.fi-palvelussa.

Kommentointikierroksen ollessa käynnissä, hanke järjesti 12.–18.4. kuhunkin mallin yhdeksään valintakokeeseen liittyen keskustelutilaisuuden, johon kutsuttiin edustajat kaikista koulutuksista, joiden käyttöön kyseistä valintakoetta on kaavailtu. Näissä keskustelutilaisuuksissa haettiin koulutusalojen yhteistä näkemystä kunkin valintakokeen rakenteesta ja sisällöistä, valintakoemateriaaleista, tehtävätyypeistä, kokeen pituudesta sekä valintakoetyöryhmien kokoonpanosta.

Seuraavaksi hanketyöryhmä käy läpi kaikki Otakantaa.fi-palveluun tulleet kommentit ja vie kommentit sekä keskustelutilaisuuksissa nousseet näkökulmat ensin valintakokeiden asiantuntijaryhmän käsiteltäväksi 7.5. ja 15.5. hankkeen ohjausryhmän käsiteltäväksi. Valintakokeiden asiantuntijaryhmä koostuu eri alojen akateemisista edustajista, ja sen tehtävä on antaa näkemyksensä siitä, mitä toimia kommentointikierrokselta ja keskustelutilaisuuksista nousseet näkökulmat edellyttävät hankkeelta. Hankkeen ohjausryhmä puolestaan päättää, millainen esitys valintakoeuudistuksesta Unifin koulutusvararehtoreille viedään touko-kesäkuun vaihteessa.