sivuaineopiskelijaksi_valtiotieteelliseen

Sivuaineopiskelijaksi valtiotieteelliseen

Mitä kaikkea voit opiskella

Helsingin yliopiston opiskelija voi vapaasti valita valtiotieteellisen tiedekunnan kaikkien aineiden perus- ja aineopinnot sosiaalityötä ja viestintään lukuun ottamatta sivuaineekseen. Sosiaalityön sivuaineopintoja voi suorittaa vapaasti perusopintojen verran ja niiden jälkeen on haettava sivuaineoikeutta (LINKKI). Viestintään ei myönnetä sivuaineoikeuksia valtiotieteellisen tiedekunnan ulkopuolisille opiskelijoille.

Lisäksi valtiotieteellisessä tiedekunnassa on avoimia sivuainekokonaisuuksia, joita ei voi lukea pääaineena. Näitä ovat johtaminen, EU-opinnot, sukupuolentutkimus, kaupunkitutkimus, elämänkatsomustieto, tieteen ja teknologian tutkimus, tutkimusjohtaminen, vanhenemisen tutkimus ja ympäristöpolitiikka. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-oppaasta.

Syventäviin opintoihin ei pääsääntöisesti myönnetä sivuaineoikeuksia. Poikkeuksia tehdään vain erityisen painavista syistä, kuten tieteellisen jatkotutkinnon tapauksessa.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuus

Sosiaalityötä voi vapaasti opiskella sivuaineena perusopintojen verran. Sosiaalityöntekijän kelpoisuus on tämän jälkeen mahdollista suorittaa sivuaineopintoina, joihin on erillinen haku. Lisätietoa täältä(LINKKI).

Yhteiskuntaopin opinnot

Valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa oppiaineita, joita opiskelemalla voi saavuttaa yhteiskuntaopin aineenhallinnan opetettavana aineena. Yhteiskuntaoppia ei rekisteröidä opintosuoritusotteelle kokonaisuutena eikä merkitä tutkintotodistukseen erillisenä aineena siten, että sen voisi käyttää tutkinnon sivuaineena.

Yhteiskuntaopin aineenhallinta toisena opetettavana aineena koostuu seuraavista opinnoista (60 op):

  • perusopinnot taloustieteessä sekä
  • perusopinnot joko valtio-opissa, yhteiskuntapolitiikassa tai sosiologiassa sekä
  • julkisoikeuden tai vastaava oikeustieteellinen kurssi (5 op) sekä
  • 5 op valinnaisia yhteiskuntatieteen alaan kuuluvia opintoja

Sivuaineopiskelija voi vapaasti opiskella nämä opinnot. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-oppaasta.

Haluatko pääaineopiskelijaksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan?

Tiedekuntien välillä ei ole olemassa pääaineenvaihtomenettelyä. Mikäli toisen tiedekunnan opiskelija haluaa saavuttaa pääaineoikeuden valtiotieteellisessä tiedekunnassa, hän hakee yleisessä valintakokeessa(LINKKI VALINTAOPPAASEEN). Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea tietyin edellytyksin myös maisterivalinnassa(LINKKI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *