tutkintojen_rakenne

Tutkintojen rakenne

Tutkintojen rakenne

Tutkintovaatimukset vuosille 2011–2014 ovat voimassa 1.9.2011 alkaen. Kandidaatintutkinnon minimilaajuus on 180 op. Tutkinto koostuu pääaineen opinnoista, sivuaineista ja yleisopinnoista. Maisterintutkinnon minimilaajuus on 120 op. Tutkinto koostuu pääaineen syventävistä opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta. Lisäksi molempiin tutkintoihin tarvitaan vapaavalintaisia opintoja sen verran, että tutkinnon minimilaajuus tulee täyteen.

 • Kehitysmaatutkimus
 • Käytännöllinen filosofia
 • Poliittinen historia
 • Talous- ja sosiaalihistoria
 • Yleinen valtio-oppi
 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
 • Sosiaalipsykologia
 • Sosiaalityö
 • Sosiologia
 • Taloustiede
 • Tilastotiede
 • Viestintä

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *