vaihtoon_lahetettavien_opiskelijoiden_valinta

Vaihtoon lähetettävien opiskelijoiden valinta

Vähimmäiskriteerit

Vaihtoon lähetettävien opiskelijoiden valinnassa käytetään tiettyjä etukäteen laitosten ja tiedekunnan verkkosivuilla ilmoitettuja kriteereitä. Tiedekunnan kaikkia laitoksia koskevia yleiset periaatteet vaihtoon lähetettävien opiskelijoiden osalta määritellään seuraavassa:

1. Virallisten vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon ei voida lähettää ensimmäistä vuottaan opintojaan suorittavaa opiskelijaa. Poikkeuksen muodostavat ne maisterin tai tohtorin tutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat, joiden opintojen ja tutkielman kannalta vaihto on tarkoituksenmukainen jo ensimmäisenä opiskeluvuonna.

2. Vaihtoon voi hakea ainoastaan hakuvuonna Helsingin yliopistoon läsnä olevaksi kirjoittautunut tutkinto-opiskelija.

3. Vaihtoon lähetettävällä perustutkinto-opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään perusopinnot (25 op) pääaineestaan tai vastaavasti hakukohteena olevasta aineesta tai sen lähiaineesta ennen vaihdon alkamista.

4. Vaihtoon hyväksytyn perustutkinto-opiskelijan opinnot eivät saa huomattavasti ylittää alempaan ja ylempään tutkintoon vaadittavia opintoja (180 op + 120 op).

5. Vaihdossa olleen opiskelijan opinnot pyritään hyväksilukemaan täysimääräisesti osaksi HY:ssa suoritettavaa tutkintoa. Tätä varten opiskelija laatii alustavan opintosuunnitelman vaihdossa suoritettavista opinnoista laitoksen tai tiedekunnan hyväksyttäväksi, ja hyväksytty suunnitelma toimii toteutuessaan pohjana vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiselle.

Edellä esitettyjen periaatteiden lisäksi vaihtoon lähetettävien opiskelijoiden valinnassa otetaan huomioon seuraavat lisäkriteerit:

  • opintojen vaihe
  • opintomenestys
  • opintosuunnitelman tarkoituksenmukaisuus opiskelijan suorittaman tutkinnon kannalta
  • kielitaito vaihdon kannalta tarkoituksenmukaisissa kielissä
  • opiskelijan yleinen motivaatio

Tarkemmat kriteerit määritellään oppiainekohtaisesti.

Valintaprosessit

Vaihtojen valinnoista ilmoitetaan tavallisesti n. 2-3 viikon sisällä hakuajan päättymisestä kv-liikkuvuuden tietojärjestelmän välityksellä opiskelijan sähköpostiosoitteeseen. Tavallisesti opiskelijalla on n. viikko aikaa ottaa vaihtopaikka vastaan (kevään toisen hakukierroksen osalta tavallisesti 15.4. ja syksyn osalta 15.10. mennessä). Jos opiskelija ei ota paikkaa vastaan, palautuu paikka hakuun seuraavalle hakukierrokselle.

Vaihtokoordinaattori ilmoittaa vaihtoon valitut ja opiskelupaikkansa vastaanottaneet opiskelijat kohdeyliopiston koordinaattorille. Valitun opiskelijan on kuitenkin vielä haettava kohdeyliopistoon sen omien hakuohjeiden mukaisesti. Hakutietoa vaihtoon valituille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tai, kuten tavallisempaa, hakuohjeet löytyvät kohdeyliopiston verkkosivuilta. Tällöin opiskelijan on noudatettava kohdeyliopiston hakuaikoja, jotka saattavat vaihdella maaliskuun lopusta kesäkuun loppuun. Joillakin yliopistoilla on kevät/kesälukukausille oma hakuaikansa syksyllä.

Vaihtopaikan hakujen lisäksi vaihtoon valitun opiskelijan on muistettava täyttää apurahalomake sekä tehtävä muita käytännön järjestelyjä (esim. opintotuen olosuhdemuutosilmoitus). Näistä löytyy lisätietoa yliopiston Flamma-sivuilta.

Linkkejä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *