sosiaalityontekijan_kelpoisuus

Sosiaalityöntekijän kelpoisuus

Helsingin yliopistossa perustutkintoaan suorittava opiskelija voi hakea oikeutta sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottavien opintojen suorittamiseen sivuaineena.

Opinto-oikeutta haetaan kerran vuodessa 30.4. mennessä.

Hakulomake julkaistaan tässä 1.2.2013.

Hakukelpoisuuden edellytyksenä ovat suoritetut sosiaalityön perusopinnot. Perusopintojen on oltava suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä ja niistä on oltava kokonaisuusmerkintä. Nämä opinnot eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja. Muina valintakriteereinä ovat opintomenestys ja suoritettujen sosiaalityön opintojen määrä.

Valinnassa ovat etusijalla Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

Hakijaryhmässä valitaan 5 opiskelijaa/vuosi.

 

Myönnettävä opinto-oikeus

Opinto-oikeus myönnetään sosiaalityön aineopintoihin sekä vaadittaviin syventäviin opintoihin. Opinnot koostuvat pääosin samoista opinnoista kuin mitä pääaineopiskelijoilta vaaditaan. Mikäli opiskelija on kuitenkin omassa aineessaan suorittanut sisällöltään vastaavaksi katsottavia tutkimusmenetelmäopintoja ja tutkimusseminaarit, häneltä ei vaadita niitä uudelleen eikä niiden tilalle vaadita korvaavia opintoja. Nämä opinnot eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja. Kyseiset korvaavuudet tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Sivuainetutkielma

Osana syventäviä opintoja edellytetään tutkielma. Tutkielma voi olla myös jossain tiedekunnan muussa pääaineessa laadittava pro gradu -tutkielma (40 op), jos sosiaalityön professori on etukäteen työn laadintavaiheessa hyväksynyt työn aiheen sosiaalityön alaan kuuluvaksi. Asiasta sovitaan kirjallisesti sosiaalityön professorin kanssa. Tällöin opiskelijan jättäessä pro gradu -tutkielmansa tarkastettavaksi pääaineessaan, hän jättää tutkielmasta yhden kopion hyväksyttäväksi myös sosiaalityön professorille.

Muussa tapauksessa opiskelija laatii osana sosiaalityön syventäviä opintoja sivuaineen tutkielman (20 op), josta hän keskustelee sosiaalityön professorin kanssa.

Sosiaalityön kelpoisuuden hankkimiseksi on myös muita keinoja. Lisätiedot täältä(LINKKI ULKOISILLE).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *