sivuaineopiskelu_helsingin_yliopistossa

Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa

Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot

Valtiotieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelija voi vapaasti valita valtiotieteellisen tiedekunnan kaikkien aineiden perus- ja aineopinnot sosiaalityötä lukuun ottamatta sivuaineekseen. Sosiaalityön sivuaineopintoja voi suorittaa vapaasti perusopintojen verran ja niiden jälkeen on haettava sivuaineoikeutta (LINKKI).

Lisäksi valtiotieteellisessä tiedekunnassa on vapaita sivuainekokonaisuuksia, joita ei voi lukea pääaineena. Näitä ovat johtaminen, EU-opinnot, sukupuolentutkimus, kaupunkitutkimus, elämänkatsomustieto, tieteen ja teknologian tutkimus, tutkimusjohtaminen, vanhenemisen tutkimus ja ympäristöpolitiikka. Lisätiedot opinto-oppaasta.

Avoimen yliopiston opinnot

Helsingin avoimen yliopiston(LINKKI) opinnot vastaavat Helsingin yliopiston opintoja. Sivuaineita voi siis suorittaa myös siellä. Avoimen yliopiston opinnot ovat perustutkinto-opiskelijoille ilmaisia kesäisin.

Muiden tiedekuntien opinnot

Sivuaineita voi suorittaa myös muissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa. Tarkemmat tiedot tarjolla olevista sivuaineista tulee katsoa kyseisen oppiaineen verkkosivuilta. Tietyissä kielissä on mahdollista suorittaa kielen opintokokonaisuus, joka kelpaa sivuaineeksi valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Lisätiedot kielikeskuksesta.

Opiskelu muissa yliopistoissa (JOO-oikeus)

Valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimus antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelu edellyttää kotiyliopiston puoltoa. Opinto-oikeuden myöntämisestä päättää kohdeyliopisto.

Puoltokriteerit

  • Puolto voidaan myöntää pääsääntöisesti vain opintoihin, joita ei voi suorittaa Helsingin yliopistossa. Muihin opintoihin oikeus voidaan myöntää vain erityisen painavista syistä.
  • JOO-opintojen tulee tukea opintoja ja olla sisällytettävissä opiskelijan kandidaatin- tai maisterintutkintoon joko sivuaineeksi tai vapaasti valittaviin opintoihin.
  • Opiskelijan tulee olla läsnä olevana Helsingin yliopistossa.
  • Puollettavien opintojen opintopistemäärän tulee mahtua minimilaajuiseen tutkintoon.
  • Puolto edellyttää, että opiskelija on edistynyt kohtuullisesti oman pääaineensa opinnoissa. Puoltoa ei ole mahdollista saada ensimmäisenä opiskeluvuonna kuin erityisen poikkeuksellisista syistä.

Hakeminen

Opiskelija täyttää sähköisen hakulomakkeen vaadittuine liitteineen osoitteessa www.joopas.fi. Mikäli kohdeyliopisto ei ole sähköisen haun piirissä, opiskelija toimittaa hakemuksen (löytyy osoitteesta joopas.fi) tiedekunnan opintotoimistoon.

Hakemuksia puolletaan jatkuvasti. Hakija saa tiedon puollosta kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Kesäaikana käsittelyaika voi olla pidempi. Hakijan tulee huomioida kohdeyliopiston mahdollinen hakuaikataulu puoltoa pyydettäessä.

Suoritustietojen rekisteröinti Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin

JOO-suoritustietojen toimittaminen opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Opiskelija toimittaa opintosuoritusotteen suorittamistaan JOO-opinnoista tiedekunnan opintotoimistoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *