yliopiston_harjoittelutuen_hakeminen

Yliopiston harjoittelutuen hakeminen

Työharjoittelu on osa valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriopintojen työelämäorientaatiota. Yliopiston tukemaan harjoittelutukijärjestelmään valitaan valtiotieteellisessä tiedekunnassa joka vuosi yhteensä runsas 100 opiskelijaa.

Yliopiston tukema harjoittelu tarkoittaa kahden (2) kuukauden harjoittelupalkkatukea, jonka järjestelmään valitun opiskelijan harjoittelutyönantaja laskuttaa yliopistolta. Harjoittelutukea voi hakea kerran vuodessa.

Hakemukset harjoittelutuen saamiseen toimitetaan keskitetysti tiedekuntaan. Tiedekunta jakaa harjoittelurahat opiskelijoille. Opiskelijat, jotka saavat oikeuden harjoittelutukeen, sopivat harjoittelupaikoista oman oppiaineen harjoitteluyhdyshenkilön kanssa.

Hakuaika

Hakulomake on auki 9.11-10.12.2012


Hakukriteerit

1. Hakijalla tulee olla kandidaatintutkinto suoritettuna (tutkinnosta tulee olla merkintä rekisterissä – viimeinen mahdollinen tutkintotodistuksen jättö 28.11.2012).
2. Hakija ei ole osallistunut aiemmin yliopiston tukemaan harjoitteluun (ml. Erasmus-harjoitteluun) tai muuhun työharjoitteluun, josta hänelle on myönnetty opintosuoritusmerkintä valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Sosiaalityön opiskelijat jotka ovat suorittaneet  opintojakson S25b Sosiaalityön käytäntötutkimus, arviointi ja menetelmällinen kehittäminen 73278 tai S24b Sosiaalityön käytäntöjen tutkiminen (Käytäntö 5) 73366 eivät voi hakea harjoittelutukea.
3. Hakija on Helsingin yliopistossa kirjoilla läsnäolevana opiskelijana eikä hän ole suorittanut kandidaatintutkintoaan SSKH:ssa.

Valintamenettely

Arvonta hakukriteerit täyttävien hakijoiden kesken. Kullekin oppiaineelle kohdennetaan harjoittelutukikuukaudet suhteessa kriteerit täyttävien hakijoiden määrään.
Harjoittelumäärärahan saaneet sekä varasijat ilmoitetaan tällä sivulla sekä hakijoille henkilökohtaisesti vuoden 2012 loppuun mennessä.

Sopiminen harjoittelupaikasta

Opiskelija, joka on valittu harjoittelutuen saajaksi vuonna 2013, sitoutuu solmimaan harjoittelusopimuksen työnantajan ja laitoksen välillä sekä työsopimuksen (virkamääräyksen) työnantajan kanssa 30.4.2013 mennessä tai hän menettää harjoittelutuen ja se siirretään varasijalla olevalle. Jos harjoittelutuen saajaksi valittu opiskelija ei ole vielä mainittuun ajankohtaan mennessä sopinut harjoittelusopimusta, mutta aikoo tehdä näin myöhemmin kuluvana vuonna, tulee hänen toimittaa kirjallinen perusteltu selvitys oman oppiaineen harjoitteluyhdyshenkilölle siitä, missä ja minä ajankohtana hän aikoo suorittaa harjoittelun, ja anoa näin lisäaikaa harjoittelusopimuksen tekemiseen.

Varasijalta valituksi tuleminen

Varasijalle valituille ilmoitetaan heti, kun harjoittelurahaa on käytettävissä peruutuksen johdosta. Eniten rahoituksia tulee jakoon toukokuussa. Varasijalta tammi-maaliskuussa harjoittelujärjestelmään valittuja koskee sama 30.4.2013 määräaika harjoittelusopimuksen tekemisestä kuin muitakin rahoituksen saaneita. Huhtikuussa tai myöhemmin tiedon saaneiden on 31.8.2013 mennessä solmittava harjoittelusopimus tai toimitettava kirjallinen suunnitelma harjoittelutuen käyttämisestä oppiaineen harjoitteluyhdyshenkilölle (ks. kohta ”Sopiminen harjoittelupaikasta”). Mainittu määräaika sopimuksen tekemiselle koskee myös niitä, jotka ovat keväällä saaneet lisäaikaa harjoittelupaikan etsimiseen.

Harjoittelusopimuksen tekeminen

Opiskelija hankkii itsenäisesti harjoittelupaikan, joka tulee hyväksyttää oma oppiaineen harjoitteluyhdyshenkilöllä. Opiskelija sopii itse työnantajan kanssa palvelussuhteestaan: Julkisella sektorilla se voi olla joka virka- tai työsuhde. Yksityisellä sektorilla tehdään aina työsopimus. Harjoitteluyhdyshenkilö hoitaa harjoittelusopimuksen tekemisen harjoittelupaikan ja yliopiston välillä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *