valtiotieteilija_tyoelamassa

Valtiotieteilijä työelämässä

Valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista on tehty sijoittumisselvityksiä useammalta vuodelta. Entisten opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään nykyinen opiskelija saa vinkkejä oman tulevaisuuden suunnittelemiseen ja tietoa oman koulutustaustansa soveltumisesta työelämän vaateisiin.

Urapalvelut seuraa opiskelijoiden sijoittumista työelämään valmistumisvaiheessa tehtävällä opinto- ja työelämäpalautekyselyllä sekä viiveellä viisi vuotta valmistumisen jälkeen uraseurantakyselyllä. Selvitykset ja tutkimukset Almassa ja osoitteessa http://www.helsinki.fi/rekry/opiskelijat/tyoelamaan_sijoittuminen.htm.

Uragallerioista löytyy entisten opiskelijoiden omakohtaisia kuvauksia heidän nykyisistä työpaikoista ja niihin sijoittumisesta.

Ammattijärjestöt

Työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry on korkeakoulututkinnon tai muun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden tai niihin tehtäväasemaltaan rinnastettavien henkilöiden muodostamien ammatillisten järjestöjen valtakunnallinen keskusjärjestö.

Akavan alaisia valtiotieteiden opiskelijoita koskevia ammattijärjestöjä ovat muun muassa

Muita valtiotieteellistä alaa koskevia ammattijärjestöjä ovat esimerkiksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *