yleista_opiskelijavaihdosta

Yleistä opiskelijavaihdosta

Yleistä opiskelijavaihdosta

Tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Ennen vaihtoon lähtemistä opiskelijan täytyy kuitenkin neuvotella kurssien hyväksiluvusta tutkintoon. Tätä varten on laadittava opintosuunnitelma , joka hyväksytetään oppiaineissa tai tiedekunnassa.  Pääsääntöisesti vaihdossa suoritetut opinnot pyritään aina hyväksilukemaan tutkintoon täysimääräisesti. (Opintosuunnitelmasta ja hyväksilukemisesta löytyy lisätietoa täältä (linkki Vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen paitsi jos opiskelija löytää tiedon Flammasta ilmankin linkitystä)).

Ulkomaille opiskelemaan voi lähteä joko yliopiston, tiedekunnan tai oppiaineen vaihto-ohjelman kautta tai omatoimisesti nk. freemoverina, jolloin opiskelupaikan hankkimisesta vastaa opiskelija itse. Helpointa opiskelijavaihtoon lähteminen on vaihto-ohjelmien kautta. Niihin sisältyy yleensä vapautus lukukausimaksuista sekä erisuuruisia stipendejä. Stipendin lisäksi vaihtoon lähtevä opiskelija voi nostaa KELA:n opintotukea (opintoraha, asumislisä ja opintolaina).

Valtiotieteellisellä  tiedekunnalla ja sen oppiaineilla on lukuisia sopimuksia eri ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Sopimusten määrä vaihtelee vuosittain (lukuvuonna 2012-2013 yli 100 ulkomaisen yliopiston kanssa). Pääsääntöisesti nämä sopimukset on tehty muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta eurooppalaisten yliopistojen kanssa.

Suurin ja määrällisesti merkittävin vaihto-ohjelma on EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma ja erityisesti sen vaihto-opiskelua koskea osio, Erasmus. Tiedekunta ja laitokset koordinoivat Erasmus-vaihtopaikkoja. Tietoa ohjelmasta löytyy täältä (linkki ERASMUS ja NORDPLUS ohjelmat paitsi jos opiskelija löytää tiedon Flammasta ilmankin linkitystä)).).  Tiedekunnan vaihtopaikat löytyvät täältä (linkki Tiedekunnan vaihtopaikat).

Lisäksi osa tiedekunnan oppiaineista osallistuu Nordplus -vaihto-ohjelmaan Pohjoismaiden ja Baltian yliopistoihin. Nordplus-verkostot ovat alakohtaisia ja niitä koordinoivat oppiaineet. Tällä hetkellä tiedekunnan oppiaineista Nordplus-verkostoissa mukana ovat käytännöllinen filosofia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, valtio-oppi ja viestintä.  (linkki: Nordplus-verkostot)

Nordlys-stipendiä hakemalla voi lähteä Pohjoismaisiin tiedeyliopistoihin opiskelemaan muitakin kuin verkostojen tieteenaloja. Lisätietoa Nordlys-vaihdoista löytyy täältä (linkki keskuhallinnon sivuille).

Helsingin yliopistolla on myös useita kahdenvälisiä sopimuksia ja verkostoja, esimerkiksi Australian European Network (AEN)-vaihtoverkosto Australiaan, Mid-American Universities International (MAUI) -verkosto Yhdysvaltoihin, ISEP-vaihto-ohjelma mm. Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Aasiaan. Lisäksi yliopisto on solminut useita kahdenvälisiä sopimuksia aasialaisten, amerikkalaisten, afrikkalaisten ja venäläisten yliopistojen kanssa. Lisätietoa näistä ohjelmista löytyy linkeistä?.

Lisätietoa asiasta:
Keskushallinnon vaihtosivut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *