tyoharjoittelu

Työharjoittelu

Työharjoittelu on osa valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriopintojen työelämäorientaatiota. Harjoittelu voi sijoittua mille tahansa yhteiskunnan sektorille (valtiolle, kunnalle, yritykseen, järjestöön) ja se voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla.

Työharjoitteluun on mahdollista päästä montaa kautta. Runsaalle 100 valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijalle myönnetään vuosittain yliopiston tukema harjoitteluraha. Kansainvälisestä harjoittelusta kiinnostuneet voivat suorittaa harjoittelun myös esimerkiksi Erasmus-apurahalla tai CIMO:n tai AIESEC:n kautta. Opiskelija voi myös hankkia itse itselleen harjoittelupaikan, jonka kustannukset työnantaja kattaa kokonaisuudessaan.

Yliopiston tukema työharjoittelu

Yliopiston tukemaan työharjoitteluun valitaan valtiotieteellisessä tiedekunnassa joka vuosi yhteensä runsas 100 opiskelijaa.

Yliopiston tukema harjoittelu tarkoittaa kahden (2) kuukauden harjoittelupalkkatukea, jonka järjestelmään valitun opiskelijan harjoittelutyönantaja laskuttaa yliopistolta. Harjoittelutukea voi hakea kerran vuodessa. Harjoittelutuen hakuaika on marras-joulukuussa, ja sähköinen hakulomake löytyy valtiotieteellisen tiedekunnan Alma-välilehdeltä.

Hakemukset harjoittelutuen saamiseksi toimitetaan keskitetysti tiedekuntaan. Tiedekunta jakaa työharjoittelurahat opiskelijoille. Opiskelijat, jotka saavat oikeuden harjoittelutukeen, sopivat harjoittelupaikoista oman oppiaineen harjoitteluyhdyshenkilön kanssa. Lisää tietoa harjoittelumäärärahan hakemisesta ja oppiaineiden harjoitteluyhteyshenkilöistä löydät tiedekunnan Alma-välilehdeltä ikkunasta Ajankohtaista perustutkinto-opiskelijalle. Tutustu myös oman oppiaineesi opinto-oppaaseen.

Lisätietoa oppiaineiden harjoittelukäytännöistä.

Tiedekunnalle toimitetut työharjoittelupaikkatarjoukset (avautuu uuteen ikkunaan) julkaistaan wikissä. Listalla julkaistut harjoittelupaikat on tarkoitettu hakijoille, joille on myönnetty yliopiston harjoittelurahoitus. Ilmoituksia pääsee lukemaan kirjautumalla sivustolle yliopiston mikroverkkotunnuksilla.

Tiedekunnan myöntämä harjoittelurahoitus ei ole sidottu tiettyyn harjoittelupaikkaan tai yllä mainitulla listalla julkaistuihin harjoittelupaikkoihin. Tunnetusti työnantajat ottavat valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita harjoittelijoiksi mielellään.

Raportteja edellisten vuosien yliopiston tukemasta työharjoittelusta löydät tiedekunnan Alma -välilehdeltä ikkunasta tilastoja ja raportteja, kohdasta työharjoittelu

Kansainvälinen harjoittelu

Kansainväliseen harjoitteluun aikoville on olemassa erilaisia vaihtoehtoja tiedekunnalle tarjottujen harjoittelupaikkojen lisäksi. Paikkaa kannattaa tiedustella oma-aloitteisesti mielenkiintoisina pitämistään paikoista. Euroopassa muihin kuin Suomen edustustoihin ja EU-organisaatioihin voi hakea ympäri vuoden Erasmus-apurahaa. Muihin ulkomaankohteisiin voi hakea kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa.

Harjoittelu ja työ ulkomailla (Urapalvelut)

Urapalvelujen ylläpitämä sivusto sisältää tietoa ulkomaille suuntautuvasta työnhausta, harjoitteluohjelmista, rahoituksesta ja viranomaisasioista sekä opiskelijoiden kokemuksia harjoittelusta ulkomailla
https://alma.helsinki.fi/doclink/57016

Kansainvälisen työharjoittelun järjestäjiä

Muita apurahoja

Yllä mainitun yliopiston harjoittelutuen lisäksi kotimaisiin harjoitteluapikkoihin ei ole tarjolla muuta yliopiston rahoitusta. Rahoitusta voi kysyä myös muilta tahoilta. Suomen ylioppilaskuntien liiton sivujen apurahahakukoneen avulla löydät suuren osan erilaisia apurahoja ja stipendejä myöntävistä yhteisöistä.

Työnantajan kokonaisuudessaan kustantama harjoittelu

Myös työnantajan kokonaisuudessaan kustantama työsuhde soveltuu harjoitteluksi. Työtehtävän tulee olla sellainen, jossa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa saamaansa koulutusta. Harjoittelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, harjoittelijan on oltava palvelussuhteessa harjoittelupaikkaan ja harjoittelun on kestettävä vähintään 2 kuukautta. Lisätietoja oppiaineiden harjoitteluyhdyshenkilöiltä ja tiedekunnan työlämäyhteyshenkilöltä.

Lisämateriaaleja

Urapalvelujen tuottamia työharjoitteluoppaita ja muuta informaatiota harjoitteluun liittyen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *