Categories
Opintotiedotteet

Oppiainekahvit 21.4. ja oppiaineen kokous 12.5.

Heippa taas VOOlaiset! Opintovastaavat ovat toipuneet loppukevään aiheuttamasta koomasta ja seuraavaksi tuleekin vähän laajempi paketti opintoaiheista settiä.

Oppiainekahvit 21.4. (top 3+1)
1.Opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen kanssakäynti. Oppiainekahveilla oli läsnä valitettavan vähän opiskelijoita, ja keskustelussa toistuikin jatkuvasti se, että henkilökunta kaipaa lisää kontaktia opiskelijoihin. Kontaktin vähäisyyden katsottiin olevan osasyy esimerkiksi kandipalautteessa ilmenneisiin tyytymättömyyksiin. Proffia saa mielellään käydä tapaamassa esimerkiksi tenttien jälkeen, ja monet valittivat ettei vastaanottoaikana ovella koskaan käy ketään. Ideoitiin yhteisiä tapahtumia, kuten uusien opiskelijoiden parempaa integroimista henkilökunnan kanssa. (Ja proffien tarjoamia buffetillallisia opiskelijoille)

2. Valtio-opin tutkintorakennetta koskevat uudistukset. Yliopistojen rehtoreiden yhdessä muodostaman unifin kautta on tullut aloite, jonka mukaan Hallinnon -ja organisaatioiden tutkimuksen linja loppuisi hakukohteena vuonna 2017. Virallista päätöstä asiasta ei ole vielä tehty, ja VOOn opintovastaavat valmistelevat kannanottoa opiskelijoiden suunnalta. Lisäksi suunnitelmissa on kerätä nimiä e-lomakkeen avulla adressityyppisesti. Mikäli suunnitelma kuitenkin toteutuu, HOT-linjan opiskelijat säilyttävät varmasti tutkinnonsuoritusoikeutensa. Lisäksi HOT ei ole oppiaineena katoamassa, vaan sen opintoja sisällytetään muiden pääaineiden opintoihin.

3. Iso pyörä. Iso pyörä on Helsingin yliopiston projekti, jonka tavoitteena ovat laajat uudistukset tutkintorakenteissa. Tästä seurauksena ovat esimerkiksi laajat kandidaatintutkinnot. Rake-uudistuksesta käytävät keskustelut ovat kuitenkin edelleen hyvin alkuvaiheessa.

4. Perinteisessä oppiainepetankissa opiskelijat hävisivät kaksi tiukkaa ottelua henkilökuntaa vastaan. Revanssia suunnitellaan.

Oppiaineen kokous 12.5.

Kevään viimeisessä oppiaineen kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavan oppiainevastaavan nimitystä ja vuoden 2016 sisäänottomääriä.
Erkki Berndtsonin tilalle tulevan lehtorin valitsemistyöryhmä on perustettu, ja opiskelijaedustajana siinä toimii Jarkko Nissinen.

Linjakohtaiset opiskelijaedustajat on nyt valittu kaikista oppiaineista. Edustajat ovat:
HOT: Marja Pentikäinen
POT: Niko Ilomäki
MAP: Emilia Nieminen
Linjakohtaiset opiskelijaedustajat edistävät kaikkien valtio-opin linjojen tasa-arvoista edustamista. Heihin voit ottaa yhteyttä, mikäli sinulla on esimerkiksi tietyn linjan opintoihin liittyvää asiaa. Näissäkin tapauksissa voi tietenkin ottaa yhteyttä varsinaisiin opintovastaaviin eli Raakeliin ja Annaan.

Mukavaa kesän alkua!
Raakel & Anna

opintovastaava(at)voo.fi

Categories
Opintotiedotteet

Oppiaineen kokous 20.1.2015

Heippa VOOlaiset! Opintovastaavat olivat mukana 20.1. järjestetyssä oppiaineen kokouksessa, ja tässä tuttuun tapaan kokouksen top 3:

1. Valtiotieteellisen tiedekunnan leikkauspaineet kohdistuvat oppiaineiden osalta myös valtio-oppiin. Tämä tulee mahdollisesti vaikuttamaan opetuksen ja kirjatenttien määrään ja laatuun ensi lukukaudella.

2. Mikäli haluat esittää muutosehdotuksia tutkintorakenteeseen, ota pikimmiten yhteys opintovastaaviin esimerkiksi sähköpostitse (opintovastaava(at)voo.fi), sillä esitykset on tehtävä viimeistään Helmikuussa.

3. Valtio-opin henkilökuntaan on tulossa muutoksia. Erkki Berndtson ilmoitti jäävänsä eläkkeelle syksyllä 2015.

Lisäksi opintovastaavat haluavat onnitella Tero Erkkilää tyttövauvan syntymän johdosta!

Categories
Opintotiedotteet

Kokous tiedekunnan henkilökunnan kanssa 3.12.2014

Heipä hei hyvät opiskelijat!

Tänään kokoustettiin tiedekunnan henkilökunnan ja valtsikan muiden opintovastaavien kanssa. Mukana menossa olivat vuoden 2015 VOOn opintovastaavat Raakel ja Anna. Kokouksen TOP 3:

1. Harjoittelutuen muutos. Nykyään puolet paikoista arvotaan ja puolet jaetaan edellisen lukuvuoden opintopisteiden perusteella. Tukikuukausien määrä laskettiin yhteen → nyt tukea riittää noin 200 henkilölle. Työharjoittelurahaa vuodelle 2015 voi hakea 8.12.2014 asti! https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55447/lomake.html

2. Syksyn TVT-opetus. 2. periodin uudessa TVT-kurssissa puutteita. Kurssi järjestetään seuraavan kerran 4. periodissa ja sitä muokataan opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Palautetta voi edelleen lähettää kurssin opettajalle!

3. Tiedekunta tekee oppiaineiden kanssa ”yleissivun” vielä tämän vuoden puolella yleisopinnoista, mahdollisista siirtymäkausista, kurssien nimenmuutoksista jne. Yleissivulla pyritään muun muassa selkeyttämään uusia tutkintovaatimuksia ja niiden vaikutusta opintoihin.

Terveisin,

Opintovastaavat Marja ja Jesse

Categories
Opintotiedotteet

Opintokyselyn tulokset 2014

Valtio-opin opiskelijoiden opintovastaavat Jesse Jääskeläinen ja Marja Pentikäinen toteuttivat kevätlukukaudella 2014 opiskelijapalautekyselyn. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn tarkoituksena on monipuolisesti kerätä palautetta valtio-opin opinnoista eri vuosikurssien opiskelijoilta.

Kysely toteutettiin sähköisenä e-lomakkeena ja kyselyn vastausaika oli 6.5.–1.6.2014. Näin ollen kyselyssä ei ole otettu huomioon vuoden 2014 tutkintouudistuksen tuomia muutoksia. Kyselyyn osallistui yhteensä 43 opiskelijaa.

Kyselyn tulokset on esitelty kahdeksassa osassa alkuperäisen kyselylomakkeen mukaisesti. Valtio-opin opiskelijat ry toivoo, että kyselyn tuloksia hyödynnetään yleisen valtio-opin opetuksen ja sen sisällön kehittämisessä Helsingin yliopistossa.

Valtio-opin opiskelijat ry kiittää kaikkia opintokyselyyn vastanneita opiskelijoita!

Jesse Jääskeläinen ja Marja Pentikäinen
Opintovastaavat 2014

Valtio-opin opiskelijat ry