Uusia tutkijoita töihin YLLI-hankkeeseen

YLLI-hankkeen rekrytoinnit ovat edenneet syksyllä. Lokakuun alussa aloitti Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteissä Janne Pyykönen projektitutkijana. Marraskuussa alussa puolestaan aloittavat Ilkka Virmasalo tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa sekä Sonja Koivisto tutkimusavustajana 50 % työajalla Helsingin yliopistossa geotieteiden ja maantieteen osastolla.

Janne Pyykönen on toiminut aiemmin LIKES-tutkimuskeskuksessa vuosina 2015-2016 seuratukityöryhmässä. Hän haastatteli ja tutki mm. seuratukea saaneita seuroja heidän hankkeistaan. Lisäksi Pyykönen on selvittänyt vuonna 2015 aloittaneista ja kuntien kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseksi saaneisden hankkeiden onnistumista. Pyykösen vuonnas 2015 valmistunut pro gradu -tutkielma käsitteli Jyväskylän Kangaslammen (osa Huhtasuota) ja Keljonkankaan lähiliikuntapaikkojen soveltuvuutta aikuisille liikkujille. Pyykönen on maisteriksi valmistuttuaan toiminut yksityisellä sektorilla urheilun ajanottolaitteiden parissa ja liikunnan ammatti- ja perustutkinnon opetustyössä Vuokatin urheiluopistolla.

– Nyt tuli hieno mahdollisuus lähteä tutkimustyöhön ja olen innolla mukana, Pyykönen toteaa.

Projektitutkija Janne Pyykönen aloitti YLLI-hankkeessa lokakuussa 2020