Erilaista tiedeviestintää: YLLI-hanke mukana Urheilumuseo TAHDON näyttelyn ideoinnissa

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia on erilaisia, ja uudet ideat ja yhteistyöt tuovat tutkijan työhön uusia tuuli ja uusia näkökulmia. Kun YLLI-hankkeemme kiinnosti Urheilumuseo TAHDON henkilökuntaa, pääsimme jakamaan osaamistamme ja auttamaan heitä näyttelyn ”Menneen talven lumet” suunnittelussa.

Kirjoittaja: Petteri Muukkonen

Keväällä 2022 Urheilumuseo TAHDON henkilökunta otti yhteyttä meihin YLLI-hankkeen tutkijoihin ja pääsimme kertomaan heille uusimpia tuloksiamme hankkeessa sekä muista tutkimuksista, joita on tehty Helsingin yliopiston Digital Geography Lab:ssä. Urheilumuseossa oli suunnitteilla uusi näyttely siitä miten ympäristömuutokset (mm. ilmastonmuutos) vaikuttaa urheiluun ja liikkumiseen sekä niiden edellytyksiin – ja päin vastoin millaisia ympäristövaikutuksia (voimistajina ja hillitsijöinä) urheilulla ja liikunnalla sekä eri tahojen toimilla on. Keskeisiä teemoja TAHDON erikoisnäyttelyssä on, että ilmastonmuutoksen myötä heikkenevät ja harvinaistuvat hyvät talviliikuntaolosuhteet vaikuttavat suomalaiseen liikkumiskulttuuriin ja huippu-urheulun edellytyksiin. Ja toisaalta liikunnalla ja urheilulla on omat ympäristöjälkensä. Näihin teemoihin meillä YLLI-hankkeen tutkijoilla oli paljon kerrottavaa.

Myöhemmin näyttelyn auettua loppusyksystä 2022 me YLLI-hankkeen tutkijat pääsimme vierailemaan näyttelyssä, jonka ideointiin olimme antaneet oman panoksemme. Oli mielenkiintoista ja hauskaa nähdä näyttelyssä asioita, faktoja, ideita ja näytteilleasetteluita, joista tunnisti tuttuja elementtejä ja jopa aineistoja. Todella hauska piristys tutkijan työssä kokea tällainen itsellemme uusi tapa jakaa tutkimustietoa eteenpäin ja näin auttaa kehittämään ihmisten kestävyysosaamista ja levittämään ympäristötietoisuutta. Tiedeviestintää ja vaikuttamista tuleekin tehdä monikanavaisesti, jotta viesti tutkimustuloksista välittää laajemman kohderyhmän ja jotta osaamisen kasvu yhteiskunnassa olisi merkityksellisempää.

Menneen talven lumet esillä TAHDOSSA 25.11.2022–27.8.2023

Kaupunkipyörä eli alepafillari odottamassa museovieraita pyöräajelulle.  Taustalla tutkija Elias Willbergin (HY, DGL) laatima kartta kaupunkipyörien GPS-reiteistä. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Urheilumuseo Tahto oli teettänyt omia selvityksiään liikuntaharrastusten aiheuttamasta autoilusta ja liikennemääristä. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Maantieteilijän mieltä ja silmää hiveli kaunis dronevideo pohjoisesta. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Purjehduskilpailusimulaattori pyöränpumppujen avulla. Testaamassa tutkijat Marisofia Nurmi (vas.), Emil Ehnström (kesk.) ja Lotta salmi (oik.). (Kuva: Petteri Muukkonen)
Liikuntahallit – varsinkin jääurheilu ja uinti – vaativat energiaa. Ja vitriinissä roikkuu huippu-uimari Jani Sievisen ensimmäiset verkkarit. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Jotta yhteiskunnassa tapahtuisi kestävyysmurros, tarvitaan myös aktiivisia kansalaisia ajamaan muutosta ja nostamaan tärkeät asiat keskusteluun. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Urheilu- ja liikuntajärjestöt ja -seurat voivat ohjata kansalaisten arvoja ja valintoja. Siksi ne ovat tärkeä toimijataho, kun halutaan edistää ihmisten tietoisuutta kestävyydestä ja ympäristöteoista. (Kuva: Petteri Muukkonen)

YLLI-hanketta (Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö) on rahoittanut Lähiöohjelma 2020-2022.

YLLI-hankkeen loppuseminaarin (22.11.2022) raportti luettavissa

YLLI-hanke järjesti loppuseminaarinsa Ympäristöministerion tiloissa Pankkisalissa 22.11.2022. Tilaisuus oli interaktiivinen, jossa osallistujat pääsivät pohtimaan, keskustelemaan ja suunnittelemaan yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa. Projektitutkija Janne Pyykönen (Jyväskylän yliopisto) kokosi seminaari annista loppuraportin, joka on luettavissa tästä linkistä tai uutisen alareunasta upotetusta pikkuikkunasta.

Pyykönen, J. (2022) Seminaariraportti – Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön 22.11.2022. YLLI-hanke.: Jyväskylän yliopisto & Helsingin yliopisto.

Innostunutta ja yhdessä miettivää keskustelua YLLI:n seminaarissa ”Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön” 22.11.2022

Innostuneet ja tiedonjanoiset osallistujat ovat tärkeä osa onnistunutta seminaaria. YLLI-hanke piti seminaarin ”Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön” tiistaina 22.11.2022 Helsingissä Ympäristöministeriön tiloissa.

Iltapäivän mittaisen seminaarin aloitti avaussanoilla Lähiöohjelma 2020-2022:m koordinaattori, ympärustöneuvos Jaana Nevalainen. Tämän jälkeen tutkijat esittivät keskeisiä toimintoja ja työkaluja, jotka voivat kehittämään ja suunnittelemaan asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikunnalliseen arkeen ja elämään. Tutkijoiden esitelmiä jaksotettiin työryhmätyöskentelyillä, joissa yhdessö pohdittiin ratkaisuja ja ja ideoita eri näkökulmista ja lähtökohdista, kuinka asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia voitaisiin edistää. Mitä tutkijoidemme esittämät toiminnot vaatisivat, että niitä voitaisiin jalkauttaa asiantuntijatyöhön. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 40 kuulijaa, joista osa oli paikan päällä Pankkisalissa ja osa osallistui aktiivisesti videon välityksellä.

Seminaarin työpajavaiheissa yhdessä kehitetyistä ideoista ja ratkaisuista tullaan julkaisemaan täällä YLLI:n blogissa laajempi ja kattavampi kirjoitus lähiaikoina.

Ympäristöneuvos Jaana Nevalainen avaa tilaisuuden Lähiöohjelman 2020-2022 tervehdyksellä (Kuva: Petteri Muukkonen)
Projektitutkija Janne Pyykönen esittelee kehitettyjä toimintamalleja. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Jyväskylän yliopiston tiimin vetäjä Mikko Simula vetää päivän annin yhteen. (Kuva: Petteri Muukkonen)

Iäkkäitä maahanmuuttajia liikuttavat ympäristö ja omankieliset

Kirjoittajat: Elina Hasanen (JyU) ja Anna-Katriina Salmikangas (JyU)

YLLI-tutkimuksessa on valmistunut Jesse Ukkosen pro gradu  -tutkielma maahanmuuttajien liikunnan mahdollisuuksista ja esteistä Jyväskylän Huhtasuolla. Aihe on ajankohtainen, sillä yksi tämän hetken liikuntapolitiikan haasteista on parantaa kasvavan ulkomaalaistaustaisten joukon liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaisuutta. Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaiset, etenkin naiset, harrastavat liikuntaa vähemmän kuin kantaväestö. Kulttuuritaustaan liittyvää syrjintää ei myöskään ole saatu kitkettyä liikunnan ja urheilun kentiltä.

Tutkielmasta piirtyy koko lailla myönteinen kuva Huhtasuosta: venäläistaustaiset haastatellut viihtyivät alueella ja kokivat liikkumismahdollisuudet itselleen riittäviksi. Ulkomaalaistaustaisuuteen liittyviä esteitäkin liikkumiselle kuitenkin löytyi.

Tässä kirjoituksessa kerromme tutkielman päähavainnoista. Jesse Ukkosen liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma Venäjänkielisten maahanmuuttajien liikkuminen ja liikkumisen esteet Huhtasuolla kokonaisuudessaan on luettavissa täällä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202210104823.

”Samalla seurustelua”

Aineistona tutkielmassa oli yhdentoista 45–83-vuotiaan venäläistaustaisen henkilön haastattelu. Heistä kymmenen oli iäkkäitä ja he olivat yhtä lukuunottamatta naisia. Kaikki haastatellut asuivat Huhtasuolla, jossa juuri venäläistaustaiset ovat suurin maahanmuuttotaustaisten ryhmä.

Venäjää puhuvien yhteisö omalla asuinalueella olikin tärkeä asia liikunnan kannalta. Kävelylenkeille, jumppaan ja pelaamaan lähdettiin usein omaa kieltä puhuvien ystävien kanssa. Liikunnalla oli sosiaalista merkitystä; sen kautta oltiin yhteydessä omaan venäläisyhteisöön. Paikallinen Monikko-yhdistys oli venäläistaustaisten iäkkäiden merkittävä liikuttaja ja arjen monipuolistaja.

Terveyden ylläpito korostui myös liikunnan merkityksissä. Liikunnan terveysvaikutuksia tunnettiin ja liikkumattomuuden seurauksia haluttiin välttää. Iäkkäillä haastatelluilla oli henkilökohtaista kokemusta päivittäisen ulkoilun ja kuntoilun vaikutuksista hyvinvointiinsa. Kotisohvalle jäämistä pidettiin kehnona ajanviettotapana, jopa laiskuutena, ja ideaalina liikkumista harrastuksissa tai edes arkisen asioinnin yhteydessä. Venäläistaustaisten iäkkäiden liikkumismuodot olivat tyypillisiä suomalaisille iäkkäille, kuten kävely, ulkoilu, sienestys ja marjastus.

Esteinä ”laiskuus”, terveysongelmat, kieli ja korona

Liikkumisen esteistä kysyttäessä asuinympäristöön liittyviä syitä ei paljonkaan mainittu. Kuten Ukkonen toteaa, ”Vaikka haasteltavat osasivat nimetä monia erilaisia henkilökohtaisia ja olosuhteisiin liittyviä liikkumisen esteitä, hyvin harvat niistä liittyivät Huhtasuon liikkumisympäristöihin”.

Esteiksi koettiin usein terveysongelmat tai yleisemmin hyvinvointiin liittyvä voimattomuus tai ”laiskuus” – ”minä itse vain”, kuten yksi haastateltu totesi. Osalle oli ilmaantunut vaivoja, jotka saattoivat estää henkilölle aiemmin tärkeät liikuntamuodot. Urheilutarkoituksessa liikkuminen oli monelle ollut osa nuoruutta, ja siihen peilatessa nykyinen liikkuminen oli heille rajoittunutta.

Kielitaidon puutteen on havaittu muutamissa aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa rajoittavan ulkomaalaistaustaisten liikuntaa. Niin oli tässäkin tutkielmassa. Ohjaus omalla kielellä oli toivottua ja sen puutteen koettiin rajoittavan uuteen lajiin pääsyä. Esimerkiksi kuntosaliharjoittelu olisi hankalaa aloittaa.

Koronapandemia oli myös keskeisesti rajoittanut haastateltujen liikuntaa. Moni iäkkäiden suosima liikkumismuoto, kuten ryhmäliikunta ja vesiliikunta, olivat tauolla, tai huoli tartunnan saamisesta esti liikuntapaikoille menemisen.

Huhtasuon liikkumisympäristöjen saavutettavuus ja sen kehittäminen

Lähiön liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuteen vaikutettiin olevan pääosin tyytyväisiä. Tärkeää oli, että kodin lähiympäristössä sijaitsi luonto- ja virkistysalueita, joissa pystyi liikkumaan ympäri vuoden, eikä liikkumisympäristöjä tarvinnut lähteä etsimään kauempaa. Tavallisiin liikkumisen paikkoihin, kuten kävelyteille, lähimetsiin ja järveä ympäröivälle kuntoradalle, oli helppo päästä kävelemään. Maantieteellinen saavutettavuus siis oli hyvä ainakin niissä liikkumismuodoissa, joita haastatellut koronapandemian aikana harrastivat.

Tiedollisen saavutettavuuden ulottuvuudella vaikutti osalla haastatelluista olevan hieman haasteita. He olivat melko niukasti liikkuvia ja kokivat, etteivät tiedä riittävästi siitä, missä kaikkialla ja miten kaikin tavoin voisivat liikkua.

Varsinaisia liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaiseen saavutettavuuteen liittyviä merkittäviä ongelmia ei aineiston pohjalta löytynyt, mutta Ukkonen tunnistaa useita toimenpiteitä, joilla saavutettavuutta voisi parantaa. Seuraavaan olemme poimineet näitä suosituksia.

Iäkkäiden maahanmuuttajien liikkumisen edistämiseksi tarvitaan:

  • Monikanavaista ja monipuolista tiedottamista, jossa hyödynnetään maahanmuuttajien yhdistyksiä ja järjestöjä. Yhdistyksiin kuulumattomien maahanmuuttajien tavoittaminen on haaste.
  • Monipuolisten matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien tarjoamista, sillä fyysisistä vaivoista huolimatta on halua löytää toimintaa, johon pystyy osallistumaan.
  • Omankielistä ohjausta liikuntaharrastuksen aloitusvaiheessa.
  • Kevyen liikenteen väylien hyvää kunnossapitoa asuinalueilla, sillä lähiympäristön kävelymahdollisuudet ovat päivittäisen aktiivisuuden kannalta keskeisiä.
  • Uusia toimenpiteitä liikuntatoiminnan uudelleen aktivoimiseksi koronapandemian jälkeen.
  • Yhteistyötä kuntien ja yhdistysten, erityisesti maahanmuuttajien omien yhdistysten, välillä.

Seminaarikutsu: Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön 22.11.2022

TIEDOLLA JOHTAEN YHDENVERTAISEEN LIIKUNNALLISEEN LÄHIÖÖN

ti 22.11.2022

klo 12-17

Pankkisali, ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Kutsukirje

Tervetuloa mukaan Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) -tutkimushankkeen ja Lähiöohjelman järjestämään ”Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön” -seminaariin. Mukana tapahtumassa on myös Hyvä lähiö: Paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ) -tutkimushanke. Alustuksia ja osallistavaa työpajatoimintaa sisältävässä seminaarissa muodostetaan kokonaiskäsitys liikuntapalveluiden ja liikkumisympäristöjen saavutettavuudesta, esitellään saavutettavuuden arviointiin soveltuvia aineistoja ja työkaluja sekä edistetään tiedontuottajien, asiantuntijoiden ja kuntien välistä yhteistyötä. Työpajakeskusteluista kootaan yhteenveto, joka jaetaan tilaisuuteen osallistujille.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhdenvertaisten liikkumismahdollisuuksien edistämisestä kiinnostuneille. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kuntaorganisaation eri hallinnonaloilla ja muissa yhteisöissä työskentelevät yhdenvertaisuudesta ja liikuntapalveluista kiinnostuneet. 

SEMINAARIN AJANKOHTA JA PAIKKA

Seminaari toteutetaan tiistaina 22.11.2022 klo 12:00-17:00 Ympäristöministeriön pankkisalissa (Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki). Työpaja järjestetään lähtökohtaisesti lähitapaamisena, mutta myös etäosallistuminen on mahdollista.

ILMOITTAUTUMINEN

Seminaariin ilmoittaudutaan ennakkoon. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 11.11.2022 osoitteessa https://link.webropol.com/s/ylliseminaari

SEMINAARIN OHJELMA

12:00   Seminaarin avaaminen ja YLLI-tutkimushankkeen esittely

12:15   Avauspuheenvuoro: Lähiöohjelma, Jaana Nevalainen

12:30   Alustus: Yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet ja tiedolla johtamisen yhteiskehittäminen YLLI-hankkeessa

12:50   Työpaja I: Tiedolla johtaminen eri työtehtävissä/organisaatioissa

13:45   Kahvitauko

14:15   Alustukset: Työkaluja tiedolla johtamiseen

– LIPAS-analyysityökalut: Saavutettavuuslaskenta ja monipuolisuusindeksi (YLLI-hanke)

– Paikkatietoaineistoja viher- ja vesialueiden saavutettavuudesta (HYVIÖ-hanke)

– Liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden ulottuvuudet (YLLI-hanke)

15:45   Työpaja II: Saavutettavuuden ulottuvuudet käytännön työkaluna

16:45   Yhteenveto seminaarista

17:00   Seminaari päättyy

LISÄTIEDOT 

YLLI-hanke: Janne Pyykönen, janne.t.pyykonen@jyu.fi

Ympäristöministeriö: Jaana Nevalainen, Jaana.Nevalainen@gov.fi

Seminaari on osa laajempaa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö-tutkimushanketta. Lue lisää osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/  

#Lähiöohjelma 2020-2022