Epävirallisten liikuntaympäristöjen tunnistaminen urheiluun liittyvistä Twitter-viesteistä geotunnisteiden avulla

Frontiers in Sociology -lehti julkaisi YLLI-hankkeemme tuoreen tutkimusartikkelin, joka kertoo keinoista tunnistaa epävirallisia liikuntapaikkoja Helsingin kaupunkialueella. Tutkimus keskittyi talviliikuntaan ja hyödynsi geotunnisteisia Twitter-viestejä, joita käyttäjät julkaisivat harrastuksistaan. Havaitsimme, että Twitter-postauksista koostuva aineisto on hyödyllinen työkalu epävirallisten liikuntapaikkojen tunnistamiseen ja löytämiseen. Tällainen täydentävä informaatio epävirallisista liikuntapaikoista auttaa kaupunkisuunnittelijoita ja liikuntapaikkasuunnittelijoita kehittämään epävirallisia liikkumisympäristöjä kuten esimerkiksi puistoja, lähimetsiä ja vesialueita, mikä puolestaan ​​edelleen edistää terveellistä ja liikunnallista elämää kaupungeissa.

Kuva 1. Esimerkkejä hiihtoaiheisista twiiteistä ja niiden sijaintien tutkimisesta (van der Lijn et al. 2023).

Lähde:

van der Lijn, C., Ehnström, E., Koivisto, S. & Muukkonen, P. (2023). Detecting informal green, blue, and street physical activity spaces in the city using geotagged sports-related Twitter tweets. Frontiers in Sociology 8, https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1125343