YLLI muuttuu YLLI 2.0:ksi

Lähiöohjelman 2020-2022 rahoittama YLLI-hanke päättyy, mutta tulokset jäävät elämään ja niitä kehitetään ja hiotaan edelleen. Perjantaina 31.3.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi myönteisen rahoituspäätöksen rahoittaa YLLI 2.0 -kehittämishanketta Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista. YLLI 2.0 on suunniteltu kolmivuotiseksi hankkeeksi, ja OKM:n rahoituspäätös varmistaa työskentelyn aluksi ensimmäiselle vuodelle 1.6.2023-31.5.202.

Kirjoittaja: Petteri Muukkonen

YLLI 2.0:n tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön tutkittuun tietoon perustuvat, aiemmassa YLLI-tutkimushankkeessa luodut konkreettiset työkalut ja toiminnot.

Hankkeen alueellinen kattavuus on valtakunnallisesti koko Suomi. Kohderyhmänä ovat laaja-alaisesti aiheesta kiinnostuneet paikalliset toimijat, jotka osallistuvat kansalaisten liikuttamiseen: niin kuntaorganisaatiot ja niiden eri toimialat, NGO-toimijat kuten seurat ja yhdistykset sekä vapaa sivistystyö. Osallistavalla yhteiskehittämisellä jatkokehitämme YLLI-hankkeen toimintoja vastaamaan erilaisia olosuhteita ja eri kuntien tarpeita. Heidän kauttaan vaikutamme välillisesti kansalaisten mahdollisuuksiin; erityisesti passiiviset ja vähän liikkuvat kansalaiset kuten esim. maahanmuuttajataustaiset, syrjäytyneet ja ikääntyneet.

Aiempi YLLI-tutkimushanke, jota rahoitti Lähiöohjelma 2020-2022, keskittyi ohjelman mukaisesti lähiöiden olosuhteisiin ja asukkaisiin. Kuntia ja asuinalueita on kuitenkin Suomessa hyvin erilaisia. YLLI 2.0 jatkaa YLLI-tutkimushankkeen jälkeen valtakunnallisesti kattavasti hyödyntäen myös kuntien ja kaupunkien epävirallisia verkostoja kuten seitsemän suurimman kaupungin yhteistyöverkostoa. YLLI 2.0:n jalkautustyö tehdään uusien yhteiskehittämiskierrosten avulla, missä samalla aiemmin lähiötutkimuksen tiedon valossa kehitettyjä toimintoja kehitetään vastaamaan erilaisten kuntien ja alueiden tarpeita. Nämä toteutetaan tiedeneuvonnan työpajamuotoisten interventioiden tulosten avulla. Interventiot järjestetään laaja-alaisesti lähialueen eri toimijoille. Kehittämällä toimintoja liikkumisen ja liikuntapalveluiden järjestäjien tasolla voi kehittyä merkittävästi välillisesti väestön fyysisen aktiivisuuden edellytykset.

Lisätietoja antaa YLLI 2.0 -kehittämishankkeen johtaja Petteri Muukkonen, +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi

Meijän polku -sivusto loi lähiluonnon saavutettavuuden matriisin YLLI:n tulosten pohjalta

Keskisuomalainen kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa oivalsi hyödyntää YLLI-hankkeen havaintoja liikuntapaikkojen saavutettavuuden ulottuvuuksista (ks. Virmasalo ym. 2022), kun he halusivat vertailla rakennettuja liikuntapaikkoja ja lähiluontoa liikkumisympäristöinä. Fysioterapeutti Juho Jäppinen kirjoitti aiheesta nettiartikkelin, jossa hän myös visuaalisesti kaavakuvana vertaili näitä saavutettavuuden ulottuvuuksia. Vertailussaan Jäppinen on nähnyt, että lähiluonnolla on monet saavutettavuuden ulottuvuuksista paremmat kuin rakennetuilla liikuntapaikoilla. Parempi tilanne monen saavutettavuudne ulottuvuuden kannalta ei ole ainoa lähiluonnon etu liikkumisympäristönä. Rakennetut kohteet ovat usein vain yhden lajin suorituspaikkoja, kun lähiluonto tajoaa monipuolisempia mahdollisuuksia, ja näin ollen myönteisiä terveysvaikutuksia löytyy enemmän.

Lähteet:

Jäppinen, J. Lähiluonnon saavutettavuus. Meijän polku -sivusto.

Virmasalo, I., Simula, M. & Muukkonen, P. (2022). Liikuntapaikkojen ja -palveluiden saavutettavuuden ulottuvuudet spatiaalisesta sosiaaliseen. YLLI blog 14.2.2022

YLE Uutiset ja Lääkärilehti uutisoivat YLLI-hankkeen tuloksista

YLLI-hankkeen julkaisumme jälkeen maaliskuu 2023 on ollut vilkas uutisrintamalla. Keskeiset tuloksemme ja havaintomme, jotka kokosimme sunnittelijoille ja ammatilaisille suunnattuun julkaisuun ”Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluun” on herättänyt kiinnostusta. Tuloksista uutisoivat Helsingin yliopisto pääuutisissaa, YLE Uutiset verkossa sekä tuoreimpana Lääkärilehti.

Helsingin yliopisto: Alavireinen mieliala sekä ajanpuute suurimmat syyt liikkumattomuuteen, 16.3.2023

YLE Uutiset: Tuntuuko, ettei aika tai fiilis riitä liikunnan harrastamiseen? Nämä syyt nousivat esiin, kun tutkijat selvittivät liikunnan esteitä, 18.3.2023

Lääkärilehti: Hienot ja lähellä olevat liikuntapaikat eivät takaa, että niitä käytetään, 20.3.2023


Lähdekirjallisuus:

Muukkonen, P; Ehnström, E; Hasanen, E; Hintsanen, L; Laakso, T; Nurmi, M; Pyykönen, J; Salmi, L; Salmikangas, A-K; Simula, M; Virmasalo, I; Vänttinen, L (2022). Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluunDepartment of Geosciences and Geography C22, 85 s. + 11 liites. http://hdl.handle.net/10138/356119 Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto: Helsinki.

Opas asukkaiden yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien suunnitteluun

Yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia lähiöiden asukkaille edistävä ja tutkiva YLLI-hanke on julkaissut laajan 85 sivuisen teoksen, joka toimii oppaana ja apuna, kun halutaan edistää ja suunnitella yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia ja poistaa liikunnan harrastamisen esteitä lähiöissä. Teos vetää yhteen YLLI-hankkeen keskeiset tutkimushavainnot, suositukset ja käytännön vinkit ja työkalut suunnittelijoille, ammattilaisille, asiantuntijoille tai muuten vain aiheesta kiinnostuneille, joita kiinostaa edistää asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikunnalliseen elämään. Opas on vapaasti luettavissa verkkoversiona. Tämä opas on samalla myös osa YLLI-hankkeen loppuraportointia ja yhteenvetoa. YLLI-hanketta on rahoittanut Lähiöohjelma 2020-2022.

Muukkonen, P; Ehnström, E; Hasanen, E; Hintsanen, L; Laakso, T; Nurmi, M; Pyykönen, J; Salmi, L; Salmikangas, A-K; Simula, M; Virmasalo, I; Vänttinen, L (2022). Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluun. Department of Geosciences and Geography C22, 85 s. + 11 liites. http://hdl.handle.net/10138/356119 Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto: Helsinki.